Theo báo cáo tại hội nghị, thời gian qua, Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết 847 đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong toàn Đảng bộ và Cơ quan TCCT. Thường vụ Đảng ủy Cơ quan TCCT tổ chức hội nghị phổ biến, quán triệt Kết luận số 01 và Nghị quyết 847 đến đội ngũ cấp ủy viên, cán bộ chủ chốt trong cơ quan TCCT, làm cơ sở để cấp ủy trong Đảng bộ Cơ quan TCCT tổ chức phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng của cơ quan, đơn vị bảo đảm chặt chẽ nghiêm túc.

leftcenterrightdel
Trung tướng Lê Quang Minh phát biểu tại hội nghị.
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trần Ngọc Anh, Phó bí thư Đảng ủy Cơ quan Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Cục trưởng Cục Chính trị, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam trình bày báo cáo tại hội nghị

Cấp ủy, tổ chức đảng và toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng trong Đảng bộ và Cơ quan tổng cục đã quán triệt, thực hiện có hiệu quả Kết luận số 01 và Nghị quyết 847; tự giác, tích cực phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, lấy việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, nhu cầu cấp thiết để xây dựng bản lĩnh chính trị kiên định, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm cao, tác phong công tác chính quy, chấp hành nghiêm kỷ luật, thực hành tiết kiệm, kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, các quan điểm, tư tưởng sai trái, tiêu cực. Hằng năm, cụ thể hóa trong nghị quyết lãnh đạo với nội dung, chỉ tiêu thiết thực, phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ.

Chỉ đạo 100% tổ chức quần chúng xây dựng chương trình hành động thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết 847. 100% cán bộ, đảng viên và quần chúng đăng ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Đại tá Trần Anh Tuấn, Phó tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân trình bày tham luận tại hội nghị.
leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Từ đó, xây dựng được nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu như: “Giữ vững nguyên tắc, sâu sát cơ sở, tham mưu đúng-trúng, chỉ đạo kịp thời, chất lượng hiệu quả” của Cục Tổ chức. “Trung thành tận tụy, kiên định nhạy bén” của Văn phòng TCCT; “Chủ động, nhạy bén, trách nhiệm” của Cục Tuyên huấn; “Bài hay, ảnh đẹp, trình bày tốt” của các đơn vị báo chí, xuất bản; “Quản lý khám chữa bệnh bằng công nghệ thông tin” của Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng; “Mỗi tuần một báo cáo viên” của Ban Phụ nữ Quân đội... 100% các cơ quan, đơn vị thuộc TCCT đều được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao; tỷ lệ cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ hàng năm đều ở mức cao.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trình bày nhiều tham luận thống nhất cao với dự thảo báo cáo tại hội nghị; đồng thời đã nêu bật được những kết quả, nguyên nhân và các hạn chế còn tồn tại và các kiến nghị, giải pháp sát thực tế để nâng cao chất lượng thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết 847, góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Trao Bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết 847.

Phát biểu tại Hội nghị, Trung tướng Lê Quang Minh yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện tốt các nội dung: Tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy gắn với thực hiện tốt công tác đôn đốc kiểm tra thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết 847 và các nghị quyết khác của Trung ương; tiếp tục cụ thể hóa Kết luận số 01 và Nghị quyết 847 với các biện pháp quyết liệt hơn, chủ động hơn, sát với đặc điểm tình hình thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; thường xuyên quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên quần chúng hiểu sâu sắc về mục đích, yêu cầu, tầm quan trọng của Kết luận số 01 và Nghị quyết 847 để việc thực hiện trở thành nhu cầu tự giác thường xuyên của từng cán bộ, chiến sĩ với phương châm “trên trước-dưới sau, trong trước-ngoài sau” “học đi đôi với làm”; đề cao trách nhiệm noi gương của đội ngũ đứng đầu, chủ trì các cấp; quan tâm xây dựng và nhân rộng các mô hình hay, hiệu quả; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết và kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết 847.

Dịp này, TCCT QĐND Việt Nam trao bằng khen tặng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Kết luận số 01 và 2 năm thực hiện Nghị quyết 847.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.