Dự hội nghị có đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương. Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương và các đồng chí Phó bí thư Đảng ủy Khối đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị còn có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng là Ủy viên Ban chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối...

leftcenterrightdel
Đồng chí Nguyễn Văn Thể phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Năm 2023, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục bám sát Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết của Đảng bộ Khối, các nghị quyết, quy định, hướng dẫn mới của Trung ương để cụ thể hóa bằng các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc triển khai thực hiện bảo đảm đúng chủ trương, định hướng. Tập trung chỉ đạo triển khai nhiệm vụ năm 2023 với trọng tâm công tác là: “Năm tăng cường công tác kiểm tra, giám sát”.

Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tiếp tục phối hợp với đảng đoàn, ban cán sự đảng, lãnh đạo cơ quan Trung ương tập trung lãnh đạo nhiệm vụ chính trị, trọng tâm là: Chỉ đạo cán bộ, đảng viên nghiên cứu, tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Tháo gỡ những vướng mắc về quy định của pháp luật, cơ chế, chính sách và tổ chức thực hiện để khơi thông nguồn lực cho nền kinh tế; tình hình kinh tế - xã hội năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi và đạt những kết quả khả quan trên nhiều lĩnh vực. 

leftcenterrightdel
 

Các đồng chí chủ trì Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2024.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham luận tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Thể nhấn mạnh: Năm 2024 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ.

Đối với nhiệm vụ chính trị, cấp ủy đảng các cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương lãnh đạo cán bộ, đảng viên tiếp tục tham mưu thực hiện hoàn thành Chương trình làm việc, Chương trình kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2024. Tích cực, chủ động, phối hợp nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu, thẩm định, xây dựng đề án, báo cáo trình Hội nghị Trung ương 9, Hội nghị Trung ương 10 theo Chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII bảo đảm mục đích, yêu cầu, đúng tiến độ. Tham mưu ban hành các hướng dẫn về công tác nhân sự chuẩn bị cho đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Đối với công tác xây dựng Đảng, đồng chí Nguyễn Văn Thể yêu cầu Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng việc nghiên cứu, quán triệt nghị quyết và tổ chức thực hiện các nghị quyết của Đảng. Đảng ủy Khối và các cấp ủy trực thuộc đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết số 15-NQ/ĐUK về tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong Đảng bộ Khối. Tăng cường giám sát của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối với các đảng ủy trực thuộc; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm tổ chức đảng, đảng viên có sai phạm. 

Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo; tăng cường phối hợp, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị, công tác xây dựng Đảng năm 2024, góp phần tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.