Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Hạn chế tối đa ứng trước dự toán ngân sách

Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV: Hạn chế tối đa ứng trước dự toán ngân sách

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 47% dự toán

Thu ngân sách nhà nước đạt hơn 47% dự toán

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Công bố Báo cáo ngân sách dành cho công dân về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023