leftcenterrightdel
 Trung tướng Bùi Quốc Oai, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Năm 2023, quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ tư lệnh Cảnh sát biển, hướng dẫn chỉ đạo của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Cục Chính trị đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Bùi Quốc Oai ghi nhận, biểu dương những thành tích của Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam đã đạt được trong năm 2023. Trước những yêu cầu, nhiệm vụ đòi hỏi ngày càng cao, Trung tướng Bùi Quốc Oai yêu cầu Cục Chính trị tiếp tục chủ động, nhạy bén, tham mưu đề xuất triển khai hiệu quả hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong toàn lực lượng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị. 

Đồng thời, tập trung giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, vị trí, vai trò và ý chí quyết tâm cho cán bộ, nhân viên trong toàn Cục; thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và cấp ủy; duy trì nền nếp, chế độ hội họp, các quy định trong ngày, trong tuần có chất lượng hơn; cần đổi mới phương pháp tác phong công tác, thường xuyên trao đổi cung cấp thông tin; xây dựng mối quan hệ đoàn kết, trách nhiệm.

Tổng kết công tác thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023, Cục Chính trị Cảnh sát biển Việt Nam được đề nghị tặng Cờ thi đua của Bộ tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam. Toàn Cục có 2 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị quyết thắng, 3 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị tiên tiến, 6 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 21 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến.

Tin, ảnh: ĐỨC TĨNH

*Mời  bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan