Tham gia đoàn công tác có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng; Trưởng ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh…

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại cuộc làm việc.

Năm 2021, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tỉnh Quảng Ngãi đạt 52.956 tỷ đồng, tăng 6,05%; 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 27.343 tỷ đồng, tăng 6,34% so với cùng kỳ năm 2021. GRDP bình quân đầu người đạt 3.360 USD. Tổng thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 đạt 24.193 tỷ đồng, bằng 133,7% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, vượt 51,1% chỉ tiêu Trung ương giao; 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 16.949 tỷ đồng, bằng 88,1% dự toán Trung ương giao, bằng 69,8% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, cao nhất ở khu vực miền Trung.

Hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân các cấp được thực hiện chủ động, chất lượng được nâng lên. Nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội có đổi mới, khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng được củng cố vững chắc.

Thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, tỉnh đã hỗ trợ cho 111.139 người, với tổng kinh phí hơn 54 tỷ đồng; thực hiện hiệu quả chính sách khác theo chương trình. Tỉnh đang chỉ đạo triển khai thủ tục đầu tư 8 dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội với tổng số vốn Trung ương dự kiến hỗ trợ là 505 tỷ đồng.

Tỉnh cũng kịp thời triển khai các nội dung thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia theo nghị quyết của Quốc hội. Hội đồng nhân dân tỉnh đã ban hành nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn và phương án phân bổ vốn đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025, năm 2022 để thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia tại kỳ họp thường kỳ giữa năm 2022 với tổng số vốn được Trung ương phân bổ cho cả giai đoạn 5 năm là 2.033,9 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh cuộc làm việc. 

Phát biểu tại cuộc làm việc, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhiệt liệt ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đã đạt được trong thời gian qua.

Thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quảng Ngãi tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh; tập trung triển khai một số dự án lớn, tận dụng lợi thế của địa phương phát triển sau; nuôi dưỡng khát vọng phát triển, vươn lên thành tỉnh khá theo mong muốn của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng, sao cho Quảng Ngãi trở thành một trong những trung tâm phát triển của miền Trung.

Chủ tịch Quốc hội lưu ý Quảng Ngãi tập trung cho công tác quy hoạch, trong đó cần chú ý tới tính liên kết vùng; phát huy vai trò của Quảng Ngãi trong việc kết nối với Khu kinh tế mở Chu Lai, nhất là kết nối giữa Khu kinh tế Dung Quất với Khu kinh tế mở Chu Lai, kết nối với khu vực Tây Nguyên; tính toán kỹ bài toán giữa bảo tồn với phát triển, giữa phát triển nhanh và bền vững, giữa công nghiệp hóa và đô thị hóa, giữa đô thị và nông thôn mới.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Quảng Ngãi tập trung thực hiện việc phục hồi và phát triển kinh tế; thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Quan tâm đầu tư cho văn hóa, giáo dục, xóa đói giảm nghèo, các chương trình an sinh.

leftcenterrightdel
Chủ tịch Quốc hội và các đại biểu dự cuộc làm việc. 

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi tiếp tục lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội, của Hội đồng nhân dân tỉnh. Nhấn mạnh rằng Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ có hướng dẫn cụ thể trong vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn hoạt động của hội đồng nhân dân ngày càng đi vào thực chất, “thuộc bài, tròn vai”, chủ động từ sớm, từ xa.

Đối với các đề xuất, kiến nghị của tỉnh, đại diện các bộ, ngành, cơ quan đã có ý kiến trao đổi, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận và giao Văn phòng Quốc hội tổng hợp các đề xuất, kiến nghị gửi các cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, bảo đảm đúng quy định của pháp luật, trên nguyên tắc tạo điều kiện và hỗ trợ tối đa, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh nói riêng và cả nước nói chung trong thời gian tới. Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội sẽ đôn đốc và giám sát quá trình triển khai thực hiện. Đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền Quốc hội/Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ khẩn trương xem xét, quyết định theo thẩm quyền hoặc xem xét, báo cáo Quốc hội.

* Tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chứng kiến đại diện Tổng công ty Đầu tư Hợp Nghĩa trao biển tượng trưng hỗ trợ kinh phí xây dựng 30 nhà ở cho người có công tỉnh Quảng Ngãi.

CHIẾN THẮNG