Tới dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em có Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ; các đồng chí lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ và đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các tổ chức chính trị, xã hội...

Với sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội trẻ em Đặng Cát Tiên, Phó chủ tịch thường trực Quốc hội trẻ em Lê Quang Vinh, Quốc hội trẻ em đã thảo luận, tranh luận về hai vấn đề mang tính thời sự đối với trẻ em hiện nay là: Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng và phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em.

Phiên họp giả định đã nghe các thành viên Chính phủ trẻ em báo cáo, giải trình làm rõ các vấn đề đại biểu Quốc hội trẻ em đặt ra. Qua đó, đã thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết về hai nội dung này. 

leftcenterrightdel

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới dự Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em.

Đảng, Nhà nước, xã hội luôn quan tâm, chăm lo đặc biệt cho trẻ em

Phát biểu với các đại biểu Quốc hội trẻ em sau khi kết thúc phiên họp giả định, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sáng kiến tổ chức Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm, chăm lo đặc biệt cho trẻ em. Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ muôn vàn kính yêu của dân tộc Việt Nam luôn đặt niềm tin yêu và kỳ vọng vào thế hệ măng non, những chủ nhân tương lai của đất nước, kế tục sự nghiệp cách mạng của ông cha. Đảng ta đã đề ra hệ thống quan điểm nhất quán về chăm sóc, bảo vệ và giáo dục trẻ em, xác định trách nhiệm của toàn Đảng, của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cũng đã khẳng định chủ trương: “Chăm lo bồi dưỡng, giáo dục, phát triển toàn diện và bảo đảm quyền của trẻ em; dành những điều kiện tốt nhất, sự chăm lo chu đáo nhất cho trẻ em - tương lai của đất nước”.

Việt Nam là nước đầu tiên ở châu Á và nước thứ hai trên thế giới phê chuẩn Công ước về Quyền trẻ em. Quốc hội, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp luật để khẳng định các quyền của trẻ em và trách nhiệm của các cơ quan nhà nước, của gia đình, nhà trường và xã hội trong chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Nổi bật nhất có thể kể đến là Luật Trẻ em năm 2016, Luật Giáo dục năm 2019, Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em và nhiều chương trình, đề án về phát triển toàn diện trẻ em. 

leftcenterrightdel
 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Bày tỏ ấn tượng và đánh giá rất cao thành công tốt đẹp, sự chuyên nghiệp của Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ nhất, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, các đại biểu Quốc hội trẻ em hôm nay là những tấm gương tiêu biểu trong học tập, rèn luyện, cũng là niềm hy vọng của đất nước. Dù tuổi còn nhỏ nhưng các cháu đã chịu khó tìm hiểu, nghiên cứu, thể hiện sự chững chạc, phong thái tự tin, có suy nghĩ chín chắn, sâu sắc khi đóng vai là những đại biểu Quốc hội, đóng vai lãnh đạo Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành trong điều hành, thảo luận và có nhiều đề xuất, kiến nghị rất xác đáng để giải quyết những vấn đề của trẻ em. 

Chủ tịch Quốc hội mong các cháu tiếp tục phấn đấu, có hoài bão, ước mơ, sau này đóng góp thật nhiều cho sự phát triển của đất nước; hy vọng sẽ có nhiều cháu khi trưởng thành, qua quá trình rèn luyện, phấn đấu sẽ nhận được sự tín nhiệm của nhân dân, trở thành đại biểu Quốc hội thực sự.

Nhấn mạnh thực tế trên toàn cầu cho thấy, tiếng nói của trẻ em đã lay động, làm thay đổi nhận thức của người lớn và góp phần làm thay đổi cả thế giới, Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, ý kiến thảo luận của các cháu, và đặc biệt là Nghị quyết của phiên họp giả định là cơ sở để Quốc hội, Chính phủ và các ban, ngành, đoàn thể nghiên cứu, tiếp thu, có sự chuẩn bị tốt hơn trong quá trình ban hành các chính sách, pháp luật về các vấn đề có liên quan tới trẻ em, nhất là hai chủ đề đã được phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lựa chọn. 

leftcenterrightdel
 Quang cảnh phiên họp giả định Quốc hội trẻ em.

Đưa Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em thành hoạt động thường kỳ

Để thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. 

Hệ thống chính sách, pháp luật về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, về phòng, chống bạo lực, xâm hại, tai nạn thương tích trẻ em đã được ban hành tương đối đầy đủ, đồng bộ, đã đem lại những kết quả tích cực trong thực tiễn. Tuy nhiên, các vụ việc tiêu cực liên quan đến trẻ em vẫn xảy ra, các mối nguy hại đối với trẻ em, đặc biệt là trên môi trường mạng đang diễn biến với những hình thái phức tạp, khó lường. 

Đối với các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu cần tăng cường hoạt động giám sát việc thực hiện quyền trẻ em và các quy định của pháp luật về chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Kịp thời tổ chức các phiên giải trình về những vấn đề thời sự cấp bách có liên quan đến trẻ em. Trong quá trình xem xét, thông qua các dự thảo luật, pháp lệnh, nghị quyết, cần chú trọng thẩm tra các quy định bảo đảm quyền trẻ em. 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự phiên họp giả định Quốc hội trẻ em.

"Trong thời gian tới, cần nghiên cứu để đưa quy trình thẩm tra nội dung bảo đảm quyền trẻ em thành một khâu bắt buộc trong hoạt động lập pháp, tương tự như việc thẩm tra về bình đẳng giới hiện nay", Chủ tịch Quốc hội nói. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ để giải quyết những vấn đề nổi lên trong công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ trẻ em. Đồng thời, công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em cần được thực hiện đồng bộ bởi gia đình, nhà trường và xã hội. 

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, phối hợp với các Ủy ban của Quốc hội và cơ quan liên quan định kỳ tiếp tục tổ chức ngày càng tốt hơn Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” để lắng nghe, giải quyết những nguyện vọng, kiến nghị của trẻ em cả nước. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh phiên họp giả định Quốc hội trẻ em. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước và các đại biểu dự Phiên họp, Chủ tịch Quốc hội chúc các đại biểu Quốc hội trẻ em và tất cả thiếu nhi cả nước luôn chăm ngoan, học giỏi, thực hiện tốt 5 Điều Bác Hồ dạy, không ngừng rèn luyện, phấn đấu, thực sự trở thành “Chủ nhân của đất nước”, tích cực phát huy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề của trẻ em, thực hiện tốt quyền và bổn phận của mình, chung tay góp sức hiện thực hóa mục tiêu, khát vọng Việt Nam hùng cường, đưa dân tộc Việt Nam vẻ vang sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ kính yêu hằng mong muốn. 

Trước đó, phát biểu với các đại biểu Quốc hội trẻ em, Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà khẳng định, Chính phủ sẽ luôn hết sức lắng nghe, ghi nhận ý kiến của các em, đặc biệt là những vấn đề đã được quyết nghị trong Nghị quyết Phiên họp giả định Quốc hội trẻ em lần thứ Nhất để tiếp tục hoàn thiện, tổ chức thi hành pháp luật; xây dựng, ban hành các kế hoạch hành động cụ thể, thiết thực để chăm lo, bảo vệ, tạo môi trường cho hơn 15 triệu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam phát triển ngày càng tốt đẹp, an toàn hơn. 

Tin, ảnh: CHIẾN THẮNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.