Cùng đi với đoàn có các đồng chí: Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Lê Khánh Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng…

Báo cáo với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn về kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng từ năm 2021 đến quý I-2023, Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Tư lệnh Quân khu 9 cho biết, trên cơ sở quan điểm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ X nhiệm kỳ 2020-2025 về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 đã lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

leftcenterrightdel

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhận hoa chúc mừng từ lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu 9. 

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng duyệt đội danh dự.
leftcenterrightdel
leftcenterrightdel
Lãnh đạo, chỉ huy Bộ tư lệnh Quân khu 9 nhiệt liệt chào đón Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. 

Nổi bật là Quân khu 9 chỉ đạo nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm chỉ lệnh, chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch về công tác sẵn sàng chiến đấu; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở các cấp, bảo vệ an toàn các ngày lễ, Tết, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và triển khai nhiều nội dung, biện pháp để ngăn chặn dịch Covid-19, gắn với thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản về xây dựng chính quy, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Bộ CHQS các tỉnh, thành phố trên địa bàn Quân khu 9 tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị, Nghị định số 21 của Chính phủ về khu vực phòng thủ, Nghị định số 02 của Chính phủ về phòng thủ dân sự. Chỉ đạo, hướng dẫn cấp ủy, tổ chức đảng các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương. Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý, định hướng tư tưởng, ý thức kỷ luật cho cán bộ, chiến sĩ.

Làm tốt công tác quy hoạch, xây dựng các cấp ủy, gắn với quy hoạch đội ngũ cán bộ trong Đảng bộ và LLVT Quân khu 9; tăng cường xây dựng Đảng bộ Quân khu 9 vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; làm tốt công tác phát triển đảng; phát huy hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ. Từ năm 2021 đến nay tổ chức tìm kiếm, quy tập được 938 hài cốt liệt sĩ, tiếp nhận 282 tro cốt nhân dân tử vong do dịch Covid-19.

Bảo đảm tốt hậu cần, chất lượng vũ khí trang bị kỹ thuật cho các nhiệm vụ; làm tốt công tác đối ngoại; việc trao đổi thông tin, hoạt động tuần tra, kiểm soát chung, ngăn chặn tình trạng xuất, nhập khẩu trái phép và xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra trên biên giới, trên biển được duy trì tốt...

leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc. 
leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì buổi làm việc tại Quân khu 9. 
leftcenterrightdel
Đồng chí Đỗ Văn Chiến phát biểu tại buổi làm việc. 
leftcenterrightdel
Thượng tướng Võ Minh Lương phát biểu tại buổi làm việc. 

leftcenterrightdel

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và đoàn công tác cùng lãnh đạo, chỉ huy Bộ tư lệnh Quân khu 9. 
leftcenterrightdel
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao bức tranh tặng lãnh đạo, chỉ huy Bộ tư lệnh Quân khu 9. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những kết quả mà LLVT Quân khu 9 đã đạt được trong thời gian qua.

Chủ tịch nước nhấn mạnh: Hiện nay, tình hình an ninh chính trị trên thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, đang đặt ra không ít khó khăn, thách thức đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc… Tình hình trên đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nói chung và LLVT Quân khu 9 nói riêng những nhiệm vụ mới rất nặng nề; đòi hỏi LLVT quân khu không ngừng nâng cao chất lượng chính trị, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu; chủ động nắm chắc tình hình, xử lý tốt những vấn đề thực tiễn đặt ra; phối hợp bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Tăng cường đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và “phi chính trị hóa” Quân đội của các thế lực thù địch, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng; xây dựng LLVT quân khu vững mạnh toàn diện, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long phát triển kinh tế-xã hội.

Để đáp ứng yêu cầu đề ra, Chủ tịch nước đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 thường xuyên quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, nắm vững nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, nhất là những định hướng lớn về công tác quốc phòng đã được Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định. Tăng cường công tác nắm tình hình, nghiên cứu, đánh giá và dự báo các tình huống phức tạp xảy ra; kịp thời phát hiện mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động để chủ động phương án ứng phó, ngăn chặn, đẩy lùi; bảo vệ vững chắc từng tấc đất của Tổ quốc, không để bị động, bất ngờ trong bất cứ tình huống nào. Chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền các địa phương để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt công tác quân sự, quốc phòng; xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc trên địa bàn; thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về quốc phòng.

Chăm lo xây dựng LLVT Quân khu 9 vững mạnh toàn diện, lấy xây dựng vững mạnh về chính trị làm cơ sở, tập trung quán triệt triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết của Đảng bộ Quân khu 9 lần thứ X; những định hướng quan trọng trong bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị toàn quốc vừa qua về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh có hiệu quả với các quan điểm sai trái, phản động của các thế lực thù địch, nhất là trên không gian mạng. Bảo đảm cho LLVT Quân khu 9 thực sự có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; tin tưởng vào nghệ thuật tác chiến và vũ khí trang bị trong biên chế, sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi mọi kẻ thù xâm lược.

Tập trung nâng cao sức mạnh tổng hợp và trình độ, khả năng chiến đấu của LLVT Quân khu 9. Trong đó cần tập trung nâng cao trình độ chỉ huy, tác chiến của lãnh đạo, chỉ huy các cấp; chú trọng nâng cao thể lực, sức khỏe cho bộ đội có đủ khả năng tác chiến trong mọi địa hình, điều kiện thời tiết khắc nghiệt của địa bàn Quân khu; phát huy, vận dụng nhuần nhuyễn nghệ thuật quân sự Việt Nam; thường xuyên quan tâm chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, chiến sĩ.

Thực hiện tốt công tác chính sách, hậu phương quân đội, nhất là đối với các lực lượng làm nhiệm vụ nơi biên giới, hải đảo, trên những địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn. Thực hiện tốt chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các địa phương tích cực tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện có hiệu quả các dự án phát triển kinh tế kết hợp với quốc phòng và dân sinh. Cùng với địa phương có biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của LLVT Quân khu tham gia xây dựng cơ sở chính trị và xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, xây dựng “thế trận lòng dân” - xem đây là chủ trương chiến lược cơ bản, lâu dài, nhất quán của Đảng, Nhà nước, Quân đội.

Địa bàn của Quân khu 9 có vị trí chiến lược rất quan trọng cả về chính trị, kinh tế, quốc phòng, an ninh của nước ta, có đường biên giới quốc gia giáp với nước bạn Campuchia và vùng biển Tây Nam rộng lớn. Do vậy, nhiệm vụ công tác đối ngoại quốc phòng mang ý nghĩa hết sức quan trọng, LLVT Quân khu 9 phải chủ động, tích cực nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng…

Phát huy những thành tích đã đạt được và truyền thống “Quân dân đoàn kết, kiên cường bám trụ, tự lực tự cường, anh dũng chiến đấu”, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 9 hôm nay sẽ đoàn kết một lòng, khắc phục vượt qua mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, giành nhiều thành tích xuất sắc hơn nữa, mãi mãi xứng đáng với niềm tin yêu của cấp ủy, chính quyền và nhân dân các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long.

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC