Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành viên thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP Hồ Chí Minh báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2023 và quý I-2024; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Trong năm 2023, đội ngũ cán bộ, Đảng viên làm công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng nói riêng, các cấp ủy, tổ chức Đảng, Ban chỉ đạo 35 các cấp của TP Hồ Chí Minh đã luôn cố gắng làm tốt công tác bám, nắm tình hình, kịp thời tham mưu, đề xuất giải pháp và triển khai thực hiện đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch. Tới quý I-2024, các cơ quan báo chí TP Hồ Chí Minh đã đăng tải hơn 6.000 tin, bài, phát thanh, truyền hình có nội dung tích cực, thu hút hơn 13 triệu lượt tiếp cận. Hệ thống các trang mạng xã hội đăng tải hơn 110.000 bài viết lan tỏa thông tin tích cực, tiếp cận hơn 44 triệu lượt xem.

leftcenterrightdel
Đồng chí Lê Hồng Sơn, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy, Thành viên thường trực Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại hội nghị.

Năm 2024, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy xác định 17 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận và tham gia tổng kết thực tiễn, bổ sung cơ sở lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; về đường lối đổi mới đất nước; những thành tựu lý luận của Đảng trên cơ sở kế thừa, vận dụng sáng tạo, bổ sung phát triển Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay. Phát huy vai trò các cơ quan báo chí tích cực tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tổ chức phát động tham gia “Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4, năm 2024” do Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì tổ chức. Tiếp tục lan tỏa Cuộc thi viết chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch…

leftcenterrightdel
Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi sôi nổi, thảo luận. 

Đồng thời, tăng cường sử dụng hiệu quả các phương thức truyền thông trên không gian mạng để tuyên truyền thông tin tích cực về thành tựu đổi mới trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, khơi dậy khát vọng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận, trao đổi, chia sẻ cách làm, những kinh nghiệm nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Dịp này, Ban Chỉ đạo 35 Thành ủy TP Hồ Chí Minh tổ chức trao Bằng khen của Chính phủ tặng Ban Chỉ đạo 35 Quận ủy quận Phú Nhuận vì đã có thành tích xuất sắc trong thời gian qua.

Tin, ảnh: THÁI PHƯƠNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.