Ngày khai mạc Đại hội lần thứ XIII của Đảng, chúng tôi bắt gặp những ánh mắt rạng ngời niềm tin vào một kỳ đại hội thành công rực rỡ. Gặp lại những gương mặt thân quen ấy sau 8 ngày làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, chúng tôi thấy rõ hơn niềm hạnh phúc khi sự kỳ vọng song hành với tất cả niềm tin ấy đã trở thành hiện thực.

Đại biểu Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Nai, chia sẻ: “Đại hội thành công đúng như sự mong mỏi và tin tưởng của tất cả chúng tôi-những người vinh dự được đại diện cho hơn 5 triệu đảng viên trong toàn Đảng, mang tâm sức và trí tuệ đóng góp vào thành công của đại hội. Chúng tôi rất vui mừng khi mỗi kỳ đại hội Đảng đều mở ra cột mốc mới của cách mạng nước nhà. Ở đại hội lần này, Đảng đã nâng tầm tư duy chiến lược, xác định rõ mục tiêu cho tới giữa thế kỷ 21, phấn đấu đưa Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Càng phấn khởi hơn khi từ thành công của đại hội, đất nước ta được hoạch định rõ lộ trình phát triển với những quyết sách, chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân”.

leftcenterrightdel
Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII ra mắt tại phiên Bế mạc Đại hội. Ảnh: TRỌNG HẢI 

Cùng giơ cao thẻ Đảng biểu quyết, thống nhất cao thông qua các nội dung của văn kiện, hơn 1.500 đại biểu đều chung nhận định: Một trong những thành công quan trọng của đại hội là các văn kiện được chuẩn bị công phu, bài bản, bảo đảm tính dân chủ, kết hợp giữa tổng kết đúc rút kinh nghiệm thực tiễn 35 năm đổi mới với tìm tòi, đi sâu nghiên cứu nhiều vấn đề lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng Đảng cầm quyền, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng trong sạch, vững mạnh ngang tầm nhiệm vụ; về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; phát triển kinh tế tư nhân; hội nhập quốc tế trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư... Điểm nhấn là văn kiện thể hiện rõ hơn, sâu hơn, sát hơn tư tưởng cốt lõi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về nhân dân, dân là gốc, dân là trung tâm của mọi sự phát triển. Văn kiện còn có sức truyền cảm hứng cách mạng, phản ánh đúng, khích lệ niềm kiêu hãnh về cơ đồ Việt Nam; trên tiền đề đó, định hướng khát vọng dân tộc tiến sát hơn tới mục tiêu thời đại với những giá trị phổ quát theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Đó là bước tiến về chất trong nhận thức lý luận và hành động thực tiễn, nâng tầm trí tuệ, tư duy chiến lược của Đảng ta.

Không chỉ hoạch định được đường lối lãnh đạo, quyết sách đúng đắn, đại hội còn ghi dấu ấn thành công với việc sáng suốt lựa chọn được tập thể Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XIII, có đủ phẩm chất đạo đức, bản lĩnh, trí tuệ để tiếp tục cùng toàn Đảng tiên phong dẫn đường, lãnh đạo đất nước vững bước trên con đường đổi mới, truyền cảm hứng và quyết tâm đưa đất nước phát triển trên tầm cao mới. Và quan trọng hơn cả, nhân sự khóa mới là sự hội tụ của ý Đảng-lòng dân, đáp ứng được sự mong mỏi, tâm nguyện của đông đảo cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân. Đại biểu Dương Mah Tiệp, Bí thư Huyện ủy Ia Grai (Gia Lai) bày tỏ: “Tôi tự hào khi đã góp một lá phiếu để tiến cử được những cán bộ có đủ đức và tài cho Đảng. Tôi tin tưởng vào tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa mới sẽ tiếp tục kế thừa, phát huy thành quả của nhiệm kỳ qua, của 35 năm đổi mới, góp sức chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam đi đến những bến bờ thắng lợi mới”.

Tâm sự của đồng chí Dương Mah Tiệp cũng là ý nguyện của đông đảo đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta, như lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng: Ngay sau khi các phương tiện truyền thông lan tỏa về kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương khóa mới, về thành công của đại hội, đồng bào, chiến sĩ cả nước và kiều bào ta ở nước ngoài rất phấn khởi, tin tưởng, tỏ rõ sự đồng tình, ủng hộ, quan trọng hơn là truyền được cảm hứng và quyết tâm, ý chí, bản lĩnh để tiếp tục đưa đất nước phát triển ở tầm cao mới.

Trong ngày bế mạc đại hội, đi đến đâu trên khắp các tuyến phố của Thủ đô Hà Nội, chúng tôi đều được nghe thông điệp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng: “Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa... Đại hội kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, đồng bào ta ở trong nước cũng như ở nước ngoài hãy phát huy cao độ tinh thần yêu nước, ý chí tự lực tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, ra sức thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội”.

Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã thành công rất tốt đẹp. Ánh sáng từ chủ trương, đường lối của Đảng sẽ tiếp tục soi rọi con đường phát triển của đất nước. Thành công của đại hội là nguồn cổ vũ, động viên toàn xã hội cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực đưa đất nước vững tiến vào một giai đoạn phát triển mới, cao hơn, nhanh hơn, mạnh mẽ hơn, đưa dân tộc Việt Nam lên một tầm cao mới.

 HỒNG THẠNH