* Trung tướng HỒ VĂN ĐỨC, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh 86:

Tầm nhìn chiến lược mang tính thời đại

Qua nghiên cứu dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng cũng như theo dõi trên Đài Truyền hình Việt Nam suốt thời gian diễn ra Đại hội, tôi nhận thấy, đại hội lần này các tiểu ban chuẩn bị văn kiện rất công phu, chu đáo, chỉnh sửa, bổ sung qua nhiều vòng, nhiều lần; có đổi mới về tư duy, phương pháp, áp dụng cả lý luận và thực tiễn, giữa kế thừa và phát triển trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi; có tầm nhìn chiến lược mang tính thời đại sâu sắc.

Đặc biệt, tư duy chiến lược bảo vệ Tổ quốc đã được Đại hội XIII của Đảng xác định toàn diện hơn, đầy đủ hơn trên 5 môi trường tác chiến đó là: Đất liền; biển, đảo; vùng trời; không gian vũ trụ; không gian mạng (KGM). Việc bổ sung môi trường tác chiến trên KGM là tư duy mang tính thời đại sâu sắc. Đây cũng là cơ sở để Đại hội XIII của Đảng xác định: Tiếp tục triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ chiến lược bảo vệ Tổ quốc, chiến lược quân sự, chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, chiến lược an ninh mạng quốc gia. Tổ chức Quân đội theo hướng “tinh, gọn, mạnh”, trong đó ưu tiên một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Hồ Văn Đức, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ tư lệnh 86.

Việc ra đời Bộ tư lệnh Tác chiến KGM là tư duy bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa của Đảng ta. Ngay từ khi thành lập Bộ tư lệnh 86, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã xác định xây dựng lực lượng tác chiến KGM chính quy, tinh nhuệ, hiện đại trên cơ sở lấy tổ chức biên chế “tinh, gọn, mạnh” để cán bộ, nhân viên, chiến sĩ thực hiện “trung thành, kỷ luật, trí tuệ, hiệu quả”. 

Gần 40 năm trong quân ngũ, tôi đã chứng kiến nhiều kỳ đại hội nhưng Đại hội XIII của Đảng hội tụ tư duy mới, sáng tạo, được sự quan tâm rất lớn của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và khát khao, kỳ vọng, đặt niềm tin rất lớn vào sự lãnh đạo của Đảng. Đúng như nhấn mạnh của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trong buổi khai mạc Đại hội XIII của Đảng: “Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội... Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay. 

KIÊN THÁI (lược ghi)

-------------

* Trung tướng NGUYỄN VIỆT QUÂN, nguyên Ủy viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân khu 9:

“Đảng phải thật sự gắn bó máu thịt với nhân dân”

Tôi nhận thấy rằng, công tác chuẩn bị văn kiện cũng như nhân sự của Đại hội XIII của Đảng rất chu đáo, chặt chẽ, có tầm nhìn sâu rộng và định hướng tương lai của đất nước. Có nhiều đổi mới về cơ sở lý luận thực tiễn từ các nhiệm kỳ qua đã rút được kinh nghiệm, đánh giá được quá trình của xu thế mới trong khu vực, thế giới cũng như trong nước. Sự phát triển, cũng như thuận lợi, khó khăn mà Đảng ta đã nhận ra và đề ra chủ trương quốc sách tương đối phù hợp trong điều kiện phát triển chung. Điều đặc biệt, Đảng ta đã tập trung làm tốt về những khâu đột phá, trong đó đột phá về kinh tế là trung tâm, tôi nghĩ rằng đó là đúng hướng. Nếu kinh tế không phát triển tốt thì không thể xoay chuyển được tình hình phát triển của dân tộc ta, không ngang tầm với xu thế phát triển chung của khu vực và thế giới. Điều đó càng khẳng định Đảng ta đã đi đúng hướng, nếu kinh tế phát triển tốt thì nhân dân ngày càng phát triển tốt hơn. Đời sống tốt hơn thì sức mạnh của dân tộc, niềm tin của dân tộc đối với Đảng, cũng như sức mạnh của đất nước sẽ được tăng cường. Kinh tế phát triển tốt thì chắc chắn nền quốc phòng toàn dân, sức mạnh bảo vệ Tổ quốc của chúng ta sẽ khởi sắc hơn, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh.

Qua nghiên cứu văn kiện tôi thấy, Đại hội lần này Đảng ta tiếp tục khẳng định khâu then chốt là chăm lo tốt hơn về xây dựng, củng cố chỉnh đốn Đảng từ cơ sở đến Trung ương. Song song đó, Đảng ta tiếp tục chăm lo đời sống văn hóa tinh thần cho dân tộc, nhất là tập trung chăm lo tốt vấn đề giáo dục, phẩm chất, tư cách, đạo đức, lối sống của người đảng viên cũng như nhân dân về truyền thống yêu nước, truyền thống của Đảng, truyền thống của Quân đội ngày càng tốt hơn, đậm nét hơn.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Việt Quân, nguyên Chính ủy Quân khu 9.

Đại hội lần này nhìn toàn cảnh tôi nhận thấy sắc thái của các đại biểu có hào khí tốt, hưng phấn; phát biểu sâu, trọng tâm hơn; vùng miền đều phát biểu sát với thực tế. Vấn đề nhân sự được thực hiện chu đáo, lựa chọn đại biểu có phẩm chất đạo đức tốt, có tầm cũng như những nhân tố mới. Nhân sự mới, tôi tin chắc rằng các đồng chí ở vị trí từng cấp có trách nhiệm tốt hơn, nhanh chóng đưa văn kiện vào cuộc sống cho người dân hiểu được thì người dân sẽ đồng tình ủng hộ. Cả hệ thống chính trị vào cuộc thì chắc chắn sẽ thành công; và thành công của Đại hội XIII của Đảng sẽ là tiền đề, là cơ sở để tiếp tục thực hiện có hiệu quả, tiếp tục đưa tầm vóc của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày càng vươn xa hơn.

 QUANG ĐỨC (lược ghi)

-------------

Anh hùng LLVT nhân dân HỒ THỊ ĐƠM (xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế):

Chăm lo hơn nữa cho thế hệ trẻ

Nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số vùng nông thôn, miền núi ở A Lưới nói chung và ở xã A Ngo nói riêng ngày càng đổi thay rõ nét. Nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước được cấp ủy, chính quyền triển khai đạt kết quả đáng ghi nhận, qua đó từng bước nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Qua theo dõi đại hội, tôi rất vui mừng vì nhiều ý kiến tham luận rất tâm huyết, trách nhiệm, cùng lo gánh vác việc cho Đảng, lo cho nhân dân, cho đất nước. Trong đó, đặc biệt có nhiều tham luận, ý kiến bên lề đại hội của các đại biểu kiến nghị với Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng căn cứ địa cách mạng. Tôi mong rằng, đại hội sẽ đề ra những quyết sách phù hợp, mang tính đột phá, góp phần phát triển kinh tế-xã hội; đồng thời tiếp tục đưa vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phát triển bền vững. Bên cạnh đó, chú trọng thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; chăm lo phát triển nâng cao dân trí, đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục và đào tạo, dạy nghề và giải quyết việc làm ở vùng nông thôn, miền núi; áp dụng có hiệu quả những thành tựu khoa học-kỹ thuật vào sản xuất và chăn nuôi...; từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

leftcenterrightdel
Anh hùng LLVT nhân dân Hồ Thị Đơm (xã A Ngo, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế). 

Với những thành tựu đất nước đạt được trong suốt thời gian qua, tôi mong muốn, Đảng tiếp tục quan tâm, tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng vươn lên; nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với đất nước, với xã hội; xây dựng môi trường, điều kiện học tập, lao động, giải trí, rèn luyện để phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về trí tuệ, thể chất và giá trị thẩm mỹ cho thế hệ trẻ. Tạo động lực cho thanh niên xung kích trong học tập, lao động sáng tạo, khởi nghiệp, làm chủ các kiến thức khoa học, công nghệ hiện đại, phát huy vai trò trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; kế tục xứng đáng thành quả cách mạng mà thế hệ đi trước đã đánh đổ xương máu để giành được.

THÀNH AN (lược ghi)