Ông PAMBIS KYRITSIS, Tổng thư ký Liên hiệp Công đoàn thế giới (WFTU):

Sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản là kim chỉ nam cho hoạt động Công đoàn Việt Nam

Công đoàn Việt Nam là một trong những công đoàn đầu tiên tham gia thành lập WFTU và tham gia tích cực vào việc bảo vệ, duy trì sự phát triển của WFTU; luôn đứng ở tuyến đầu trong mọi hoạt động của WFTU. Cùng với một số tổ chức công đoàn mang tính giai cấp khác, Công đoàn Việt Nam đã hỗ trợ WFTU trong lúc khó khăn nhất; sát cánh với WFTU và giữ vững, thúc đẩy nguyên tắc của WFTU.

Công đoàn Việt Nam xứng đáng với lòng biết ơn của WFTU. Đây cũng là lý do để tôi thay mặt 110 triệu đoàn viên của 123 công đoàn quốc gia, vùng lãnh thổ trên khắp thế giới bày tỏ sự trân trọng đối với Công đoàn Việt Nam, đồng thời khẳng định tình đoàn kết với Công đoàn Việt Nam trong thực hiện sứ mệnh vì người lao động (NLĐ) và vì nền hòa bình, dân chủ, thịnh vượng.

leftcenterrightdel
 

Tại Đại hội lần thứ 18, WFTU đã thông qua kế hoạch hành động với các mục tiêu, kỳ vọng để bảo vệ giai cấp công nhân trước sự tấn công của chủ nghĩa tư bản. Chúng tôi đưa ra các biện pháp như đào tạo, bồi dưỡng, hỗ trợ các tổ chức công đoàn. Trong tất cả hoạt động đó, Công đoàn Việt Nam đều có những đóng góp quan trọng. Không chỉ ở cấp Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam mà có nhiều công đoàn ngành Việt Nam cũng tích cực tham gia thực hiện ở mỗi hoạt động phù hợp.

Tại đại hội này, tôi nghe rất kỹ bài phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi thấy sự chỉ đạo, định hướng của Tổng Bí thư là kim chỉ nam cho hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Qua đây tôi thấy rõ vai trò lãnh đạo và mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản và Công đoàn Việt Nam chính là chìa khóa quan trọng để Công đoàn Việt Nam có thể đạt mục tiêu nâng cao, cải thiện đời sống, việc làm cho NLĐ.

Khi Việt Nam tham gia nền kinh tế thị trường thì Công đoàn Việt Nam phải đối mặt với những khó khăn nhất định do nền kinh tế thị trường dẫn dắt. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là Việt Nam có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa nên những quyết sách của Công đoàn Việt Nam được xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ giải quyết những mặt trái của kinh tế thị trường một cách tốt nhất.

------------------------------------------------------------

Đồng chí PHẠM QUANG THANH, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội:

Tăng cường đi cơ sở, nắm cơ sở, hỗ trợ cơ sở

Hiện nay, Liên đoàn Lao động TP Hà Nội đang quản lý, chỉ đạo trực tiếp 45 công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, với tổng số 9.360 công đoàn cơ sở và 700.000 đoàn viên. Trong bối cảnh mới, các cấp công đoàn Thủ đô luôn xác định tập trung đổi mới quyết liệt, mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, hướng về NLĐ, vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

leftcenterrightdel
 

Hằng năm, căn cứ nhiệm vụ công tác, Liên đoàn Lao động thành phố xây dựng 10 hoạt động trọng tâm, 10 nhiệm vụ trọng điểm; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở triển khai thực hiện. Các cấp công đoàn tập trung nguồn lực cho nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi NLĐ; cắt bỏ những hoạt động không thiết thực, tốn kém kinh phí. Trong nhiệm kỳ đã hỗ trợ 1,2 triệu lượt đoàn viên, NLĐ với số tiền hơn 600 tỷ đồng. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở được triển khai với nhiều hình thức sáng tạo; trong nhiệm kỳ, số công đoàn cơ sở tăng 65%; số đoàn viên tăng 53%. Cán bộ công đoàn tăng cường đi cơ sở, nắm cơ sở, hỗ trợ cơ sở và lắng nghe cơ sở; tăng cường trao đổi thông tin thông qua các ứng dụng mạng xã hội, giảm hội họp và các thủ tục hành chính rườm rà; nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản, triển khai chương trình, kế hoạch của các cấp công đoàn theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với thực tiễn.

Công đoàn cơ sở cũng tập trung đổi mới phương thức hoạt động; duy trì cơ chế đối thoại thường xuyên, lựa chọn những hoạt động phù hợp với từng loại hình công đoàn cơ sở; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, NLĐ, thúc đẩy toàn thể NLĐ chủ động, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động do công đoàn tổ chức. Chúng tôi mong muốn Đảng, Nhà nước tiếp tục hoàn thiện thể chế, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển, thu hút đầu tư; quan tâm giải quyết vấn đề biên chế công đoàn; có những giải pháp mạnh mẽ hơn nữa trong bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội và bảo đảm lương đủ sống cho NLĐ.

----------------------------------------------------------

Đồng chí TRẦN ĐOÀN TRUNG, Phó chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động TP Hồ Chí Minh:

Sáng tạo vận động, tập hợp người lao động 

Với phương châm “nơi đâu có người lao động, nơi đó có tổ chức công đoàn”, bằng nhiều giải pháp, các cấp công đoàn TP Hồ Chí Minh đã có những cố gắng trong vận động, thành lập và tổ chức hoạt động các nghiệp đoàn cơ sở khu vực lao động phi chính thức. Đến nay đã thành lập được 134 nghiệp đoàn cơ sở với 11.046 lao động ở các ngành nghề. Kinh nghiệm cho thấy, trên cơ sở tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể ở cơ sở, các cấp công đoàn thành phố đã phối hợp tổ chức khảo sát nắm bắt số lượng lao động phi chính thức đang làm việc trên địa bàn; xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp xúc; tuyên truyền, vận động NLĐ gia nhập tổ chức công đoàn và tiến tới thành lập nghiệp đoàn. Hỗ trợ về kinh phí nhằm tạo điều kiện hoạt động ban đầu cho các nghiệp đoàn; hình thành các nghiệp đoàn.

leftcenterrightdel
 

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà công đoàn TP Hồ Chí Minh đặt ra trong nhiệm kỳ 2023-2028 là phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp NLĐ khu vực phi chính thức. Theo đó, các cấp công đoàn thành phố tiếp tục củng cố, tạo điều kiện hỗ trợ về tài chính, địa điểm sinh hoạt, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng để các nghiệp đoàn hoạt động nền nếp, hiệu quả. Vận động, phối hợp với chính quyền các cấp, tận dụng cơ sở vật chất sẵn có làm nơi gặp gỡ, sinh hoạt của đoàn viên nghiệp đoàn. Số hóa dữ liệu đoàn viên, nghiệp đoàn cơ sở, từng bước chuẩn hóa công tác quản lý đối với nghiệp đoàn, đoàn viên nghiệp đoàn; kết nối chặt chẽ với quá trình chuyển đổi số của Công đoàn Việt Nam; tạo điều kiện để NLĐ tiếp cận thuận tiện hơn và thụ hưởng phúc lợi của Công đoàn Việt Nam.

Chúng tôi kỳ vọng từ Đại hội XIII sẽ có sự đổi mới thực chất tổ chức và hoạt động thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Luật Công đoàn. Công đoàn Việt Nam sẽ linh hoạt hơn trong tổ chức và sử dụng tài chính công đoàn nhằm tăng cường hiệu quả tiếp cận, vận động, tập hợp NLĐ khu vực phi chính thức. Đồng thời tiếp tục bổ sung, hoàn thiện pháp luật liên quan đến khu vực phi chính thức; tạo điều kiện, cơ chế hỗ trợ để lao động khu vực phi chính thức được đào tạo nghề, tìm kiếm cơ hội chuyển đổi nghề nghiệp.

---------------------------------------------------------

Đồng chí PHAN VĂN BẢN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam:

Quan tâm, hỗ trợ đào tạo cán bộ công đoàn làm công tác đối ngoại

Công đoàn Công Thương Việt Nam là một trong những thành viên đầu tiên của tổ chức Công đoàn Công nghiệp và Sản xuất toàn cầu (IndustriALL); đây là tổ chức công đoàn ngành toàn cầu có số lượng đoàn viên lớn, đại diện cho 50 triệu lao động tại 140 quốc gia hoạt động trong các lĩnh vực chế tạo, năng lượng và khai khoáng... Thời gian qua, thông qua các hoạt động đối ngoại, các đối tác đã hỗ trợ kinh phí, chuyên gia quốc tế có nhiều kinh nghiệm, giảng dạy theo phương pháp tích cực giúp học viên dễ dàng tiếp thu, tương tác với giảng viên, chủ động và sôi nổi. Qua đó đã trang bị cho cán bộ công đoàn kiến thức, kỹ năng cơ bản và kinh nghiệm hoạt động công đoàn. Những sự hỗ trợ của các đối tác quốc tế thông qua những chương trình hợp tác cụ thể được tổ chức hiệu quả, góp phần nâng cao năng lực của cán bộ công đoàn Công Thương Việt Nam trong thực hiện vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; củng cố tình đoàn kết, hữu nghị với NLĐ và nhân dân các nước.

leftcenterrightdel
 

Chúng tôi mong rằng, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các cơ quan chức năng tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hỗ trợ, ủng hộ phát huy hiệu quả sự tham gia của công đoàn Công Thương Việt Nam vào các tổ chức công đoàn quốc tế cũng như khu vực có vai trò, tiếng nói và tầm ảnh hưởng trong phong trào công đoàn thế giới. Đồng thời tiếp tục quan tâm, hỗ trợ đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác đối ngoại, nâng cao trình độ ngoại ngữ, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ đối ngoại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Bảo đảm nguồn lực tài chính công đoàn để chủ động triển khai những hoạt động đối ngoại theo kế hoạch hằng năm, thực hiện trách nhiệm thành viên đối với công đoàn quốc tế, tham dự các hoạt động quốc tế và khu vực khi cần thiết.

--------------------------------------------------------

Đồng chí PHẠM THỊ THANH TÂM, Chủ tịch Công đoàn Dệt May Việt Nam:

Bảo vệ quyền lợi lao động nữ

Ngành dệt may Việt Nam có đông lao động nữ (chiếm hơn 67% tổng lao động toàn ngành), do đó, chúng tôi luôn xác định chăm lo, bảo vệ quyền lợi và đồng hành với lao động nữ trong xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc là một nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu. Nhiệm kỳ qua đánh dấu nhiều mô hình hay, giải pháp mới của công đoàn ngành may trong lĩnh vực này.

Nổi bật như: Tuyên truyền, phổ biến chính sách, kiến thức liên quan đến nữ, bình đẳng giới, gia đình, trẻ em, sức khỏe sinh sản... bằng nhiều hình thức, trong đó ưu tiên thông qua mạng xã hội và hình ảnh trực quan, sinh động, dễ gần, dễ hiểu; tích cực tham gia xây dựng chính sách có liên quan đến quyền, lợi ích của lao động nữ như góp ý bổ sung, sửa đổi Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội... 5 năm qua, toàn hệ thống đã trích gần 67,5 tỷ đồng hỗ trợ hơn 594.000 lượt lao động nữ. Hiện chúng tôi vẫn tiếp tục nghiên cứu đặc thù, điều kiện làm việc của ngành để tham gia xây dựng chế độ chính sách nữ, đặc biệt là chế độ đối với lao động nữ mang thai, nuôi con nhỏ. Bên cạnh đó, chúng tôi tăng cường các chương trình đào tạo kiến thức, kỹ năng, tay nghề, năng lực thích ứng cho lao động nữ để có được việc làm bền vững.

leftcenterrightdel
 

Để tăng cường sự quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền lợi cho lao động nữ ở các ngành nghề nói chung, ngành dệt may nói riêng, chúng tôi kiến nghị Chính phủ có chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ để khuyến khích thực hiện tuyển dụng, chi các khoản tăng thêm cho lao động nữ; đầu tư xây dựng nhà ở, nhà trẻ, mẫu giáo, cơ sở y tế, công trình văn hóa, công trình phúc lợi khác, giúp lao động nữ giảm bớt khó khăn, yên tâm công tác.

Các cơ quan chức năng quan tâm cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để NLĐ, đặc biệt là lao động nữ được tiếp cận nhà ở xã hội, dịch vụ thiết yếu, vay vốn làm kinh tế; các nguồn kinh phí chuyển đổi nghề nghiệp, đào tạo nâng cao trình độ, kỹ năng tay nghề, giúp lao động nữ nâng cao năng lực thích ứng, có việc làm bền vững.

-----------------------------------------------------------

Đại tá NGUYỄN ĐÌNH ĐỨC, Trưởng ban Công đoàn Quốc phòng:

Cán bộ công đoàn phải “3 giỏi, 4 tốt”

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng ta không chỉ quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ của Đảng mà còn rất chú trọng đến xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn thể nói chung và rèn luyện, đào tạo đội ngũ cán bộ công đoàn nói riêng. Theo Người, để có hệ thống tổ chức công đoàn vững mạnh, nhất định phải có đội ngũ cán bộ công đoàn tốt, bởi “cán bộ tốt, công nhân cũng tốt; cán bộ không tốt sẽ ảnh hưởng xấu đến công nhân”.

Quán triệt tư tưởng, quan điểm đó, những năm qua, cùng với sự phát triển của tổ chức công đoàn trong cả nước, công đoàn Quân đội cũng không ngừng lớn mạnh, trở thành điểm tựa vững chắc của đoàn viên công đoàn, NLĐ. Đội ngũ cán bộ công đoàn các cấp phát huy tốt vai trò trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ.

leftcenterrightdel
 

Thế nhưng, trong điều kiện mới, việc xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn trong Quân đội đang được đặt ra những yêu cầu ngày càng cao. Theo đó, công đoàn Quân đội xác định cán bộ công đoàn phải là những người “3 giỏi, 4 tốt” làm nòng cốt xây dựng đội ngũ, xây dựng tổ chức và nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn. Trong đó, "3 giỏi" là: Giỏi tham mưu, đề xuất; giỏi tập hợp tuyên truyền, vận động; giỏi tổ chức thực hiện. "4 tốt" là: Nhận thức, trách nhiệm tốt; đạo đức, kỷ cương tốt; đoàn kết, kỷ luật tốt; kỹ năng, nghiệp vụ tốt.

Để xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn "3 giỏi, 4 tốt" đòi hỏi phải thực hiện đồng bộ, toàn diện nhiều giải pháp. Ngoài nhiệt huyết, tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, linh hoạt, sáng tạo của mỗi cá nhân thì yếu tố bồi dưỡng, đào tạo đóng vai trò rất quan trọng. Phải thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp và hình thức đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn để giúp cán bộ công đoàn dễ dàng học tập, nghiên cứu và vận dụng trong quá trình tổ chức hoạt động của công đoàn. Tăng cường phối hợp, tổ chức các đoàn đi nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm về kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn để cán bộ công đoàn các cấp có cơ hội tăng cường kiến thức, nâng cao trình độ chuyên môn công tác công đoàn và năng lực công tác thực tiễn, ứng dụng được khoa học hiện đại trong công tác, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên cũng như yêu cầu công tác công đoàn trong tình hình hiện nay.

---------------------------------------------------------

Đồng chí PHẠM QUANG HƯỞNG, Phó chủ tịch Công đoàn Thông tin và Truyền thông Việt Nam:

Đột phá chuyển đổi số trong tổ chức công đoàn

Việc xây dựng “Đề án chuyển đổi số của Tổng Liên đoàn giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” và xác định việc ban hành "Chương trình chuyển đổi số toàn diện trong hoạt động công đoàn” là chuyên đề để triển khai các khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ 2023-2028, trong văn kiện đại hội đã thể hiện quyết tâm của các cấp công đoàn cũng như của hơn 11 triệu đoàn viên đối với chương trình chuyển đổi số quốc gia. Đây được xem là một trong những giải pháp mới, tối ưu; không những chăm lo mà còn phục vụ tốt hơn và đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của đoàn viên, NLĐ.

leftcenterrightdel
 

Công đoàn Việt Nam là một tổ chức rộng lớn với hơn 123.000 công đoàn cơ sở và hơn 11 triệu đoàn viên; nếu không dùng công nghệ thì rất khó quản lý và phát triển. Theo tôi, chúng ta nên bắt đầu chuyển đổi số bằng việc phát triển một nền tảng dùng chung cho tất cả các cấp công đoàn. Đây là công cụ để công đoàn các cấp lắng nghe, tiếp thu, giải quyết những ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên công đoàn, đồng thời kiểm tra, giám sát hiệu quả các hoạt động. Muốn vậy, chúng ta cần phải xây dựng cơ sở dữ liệu đoàn viên công đoàn một cách tập trung và xuyên suốt, có sự phân cấp, phân quyền rõ ràng đối với từng cấp công đoàn. Đây là cơ sở để chúng ta dùng công nghệ phân tích hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng cũng như xu hướng của số đông đoàn viên hay từng nhóm đối tượng cụ thể.

Cùng với đó, cần sử dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo hỗ trợ đoàn viên và cán bộ công đoàn. Như đã biết, chúng ta chỉ có khoảng 7.000 cán bộ công đoàn chuyên trách, như vậy, bình quân mỗi cán bộ phụ trách hơn 1.500 đoàn viên thì rất thiếu lực lượng tư vấn và trợ giúp pháp lý cho các đoàn viên, NLĐ. Giải pháp cho bài toán này là sử dụng trợ lý ảo. Cùng với đó, cần xây dựng một nền tảng đào tạo trực tuyến, biến nền tảng này thành một mạng xã hội học tập, giao lưu, trao đổi, học hỏi nhau, hay là một sàn thương mại điện tử... Đây là những gợi mở, những bài toán đặt ra đối với chuyển đổi số của Công đoàn Việt Nam hiện nay.

---------------------------------------------------------

Đồng chí LÊ THỊ SƯƠNG MAI, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ:

Nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát

Quán triệt tinh thần Đại hội XII Công đoàn Việt Nam về “Tăng cường công tác kiểm tra của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp để ngăn ngừa vi phạm, kịp thời phát hiện những nhân tố mới để nhân rộng và nhanh chóng khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, những vi phạm của tổ chức và đoàn viên”, nhiệm kỳ qua, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động TP Cần Thơ thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát trong hoạt động công đoàn. Thường xuyên rà soát củng cố, kiện toàn Ủy ban Kiểm tra các cấp. Hiện toàn thành phố có 546 Ủy ban Kiểm tra với tổng số cán bộ làm công tác kiểm tra là 2.295 nhân sự, định kỳ tổ chức lớp tập huấn 1 kỳ/năm.

Thực tiễn cho thấy, khi công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện nghiêm có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh những biểu hiện vi phạm, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên trong việc chấp hành, tổ chức thực hiện nghiêm Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh.

leftcenterrightdel
 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, công tác kiểm tra, giám sát vẫn còn nhiều khó khăn, bất cập, hạn chế nhất định. Do đó, để góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, theo tôi, Ủy ban Kiểm tra công đoàn các cấp cần quyết tâm đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, sớm phát hiện, uốn nắn kịp thời những dấu hiệu vi phạm, góp phần xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh trong tình hình mới. Muốn vậy, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nghiên cứu và xây dựng cơ chế khen thưởng đối với những đơn vị, cá nhân làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, đưa vào quy chế khen thưởng của tổ chức công đoàn. Thường xuyên mở các lớp tập huấn nâng cao chất lượng hoạt động về công tác kiểm tra công đoàn giúp cán bộ làm công tác kiểm tra nắm vững phương pháp hoạt động, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng ở Trung ương có hướng dẫn, cơ chế trong việc giải quyết vụ việc không chấp hành đúng quy định của pháp luật, có dấu hiệu vi phạm pháp luật chiếm dụng kinh phí công đoàn, quản lý sử dụng tài chính công đoàn không đúng quy định pháp luật.

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.