Chia sẻ về điều này, đại biểu Đỗ Mạnh Hiến cho biết các đại biểu đều tập trung thảo luận hết sức nghiêm túc, dân chủ, chặt chẽ và trách nhiệm các văn kiện của Đại hội.

leftcenterrightdel
Đại biểu Đỗ Mạnh Hiến. 

Để thực hiện thành công chương trình phát triển kinh tế - xã hội cho vùng cửa ngõ phía Bắc của Tổ quốc thì cán bộ, đảng viên phải gần dân, sát dân, hiểu dân để làm sao có các mô hình, cách làm hay, sát thực với đồng bào, phù hợp với nhận thức để người dân dễ học, dễ làm theo.

Đại biểu Đỗ Mạnh Hiến nhấn mạnh: Một trong những nhiệm vụ mà Đại hội XIII của Đảng đã xác định là xây dựng đất nước ta cơ bản trở thành thành phố công nghiệp đến năm 2030. Đây cũng là một trong những tiêu chí, một trong những nội dung mà Đại hội Đảng bộ lần thứ XVI của Đảng bộ TP Hải Phòng xác định, với một vai trò là thành phố động lực trong vùng phát triển phía bắc của thành phố, cũng như cả nước. Xác định xây dựng TP Hải Phòng đến năm 2025, thành phố cơ bản trở thành thành phố công nghiệp, với vai trò là động lực, TP Hải Phòng sẽ đi trước theo quyết tâm của mình. Đây là những đóng góp chung của Đảng bộ TP Hải Phòng đối với Đại hội.

Đại biểu Đỗ Mạnh Hiến cho rằng, những đồng chí vừa được Đại hội tín nhiệm bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đều là những người đủ đức, đủ tài, có năng lực, có kinh nghiệm và có thể làm tốt chức trách, nhiệm vụ của mình. Đại biểu tin tưởng các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII sẽ tích cực, tâm huyết, trách nhiệm trong việc triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và cụ thể hóa nghị quyết của Đại hội để góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra.

MẠNH HÀ