Phóng viên (PV): Ông đánh giá thế nào về những thành tựu đất nước ta đạt được trong 5 năm qua?

Đại biểu Vũ Tiến Lộc: Nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng là nhiệm kỳ vàng của những thành tựu kép đã đạt được trong cả nhiệm kỳ. Đó là: Phát triển kinh tế-xã hội và chỉnh đốn xây dựng Đảng; ổn định kinh tế vĩ mô và duy trì tăng trưởng; đối nội và đối ngoại; hội nhập và tự chủ; đẩy lùi dịch bệnh và duy trì được sinh kế cho dân…

Chúng ta vừa duy trì được ổn định kinh tế vĩ mô, hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa phòng, chống được dịch bệnh Covid-19. Chúng ta vừa phát huy được nội lực, vừa mở rộng hợp tác kinh tế.

Riêng trong công tác phòng, chống tham nhũng đã có bước chuyển biến tích cực, rõ nét, không chỉ có ý nghĩa đối với hoạt động xây dựng Đảng mà còn tạo ra môi trường kinh doanh bình đẳng, công bằng, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế-xã hội. Cải cách thể chế cũng được đẩy mạnh trong nhiệm kỳ qua với những đợt sóng mạnh mẽ. Đây là hành trang rất quan trọng để Đảng ta bước vào Đại hội XIII.

leftcenterrightdel
Đại biểu Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Ảnh: LÊ AN

PV: Nhìn lại hành trình của dân ta từ đầu thế kỷ XX đến nay là hành trình của những khát vọng và Đại hội XIII đã thể hiện rõ khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Ông có thể chia sẻ thêm về vấn đề này?

Đại biểu Vũ Tiến Lộc: Lần đầu tiên trong chủ đề đại hội đề ra yêu cầu về khơi dậy khát vọng Việt Nam, khát vọng hùng cường. Đây là thông điệp có sức thôi thúc mạnh mẽ. Nhìn lại lịch sử, hành trình của dân tộc ta từ đầu thế kỷ XX đến nay là hành trình của những khát vọng.

Từ năm 1911 đến năm 1954 là hành trình thực hiện khát vọng tự do độc lập; từ năm 1954 đến năm 1975 là hành trình thực hiện khát vọng thống nhất đất nước và từ năm 1986 khi Đảng ta bắt đầu sự nghiệp đổi mới, là hành trình thực hiện khát vọng chiến thắng đói nghèo và cuối thập kỷ đầu tiên của thế kỷ XXI Việt Nam đã trở thành nước có thu nhập trung bình. Và bây giờ chúng ta tiếp tục hành trình đưa đất nước hùng cường, xây dựng đất nước mạnh giàu, sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong ước.

Tôi cho rằng, Đại hội XIII của Đảng có ý nghĩa rất quan trọng trong khởi động, thúc đẩy hành trình khát vọng đó với mục tiêu đến năm 2045 Việt Nam trở thành nước phát triển, có thu nhập cao. Tôi cũng đánh giá cao văn kiện đại hội lần này, lần đầu tiên chúng ta đưa ra khái niệm xây dựng thể chế phát triển bền vững. Điều này phù hợp với xu hướng phát triển của nhân loại. Bởi lẽ, sau những biến động vừa qua trong nền kinh tế, chính trị toàn cầu, những giá trị phát triển bền vững đang được đề cao, những giá trị của chủ nghĩa xã hội đang được coi trọng. Mô hình phát triển của Việt Nam là một mô hình phù hợp và được thế giới đánh giá cao.

leftcenterrightdel
 Trung tâm Hội nghị Quốc gia nơi diễn ra Đại hội XIII của Đảng. Ảnh: HUY ĐĂNG

PV: Theo ông, đâu là những yếu tố quan trọng đối với mô hình phát triển kinh tế Việt Nam thời gian tới?

Đại biểu Vũ Tiến Lộc: Trong phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tại đại hội đã đúc rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình phát triển đất nước. Đó cũng là những nền tảng quan trọng để chúng ta tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển một nền kinh tế không chỉ hướng tới sự sáng tạo, hiệu quả, tăng trưởng hay lợi ích vật chất mà cả những giá trị xã hội, môi trường, đảm bảo cuộc sống hạnh phúc cho mọi người dân.

Đó là mô hình chúng ta đang thúc đẩy và đại hội lần này là một dấu mốc rất quan trọng trong hành trình tiến tới mục tiêu năm 2045 chúng ta có một nền kinh tế phát triển, có thu nhập cao theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong phát biểu của các đại biểu, các chủ đề được đề cập trong phần thảo luận đã nhấn mạnh những yếu tố rất quan trọng đối với mô hình phát triển kinh tế thời gian tới. Trong đó phát triển bền vững và kinh tế số là “đôi cánh” để nền kinh tế Việt Nam có thể bay lên.

PV: Cơ hội nào để Việt Nam tham gia vào chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu, thưa ông?

Đại biểu Vũ Tiến Lộc: Các hiệp định thương mại tự do (FTA) rất quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Trước hết nó là động lực thúc đẩy cải cách thể chế ở nước ta trong những năm tiếp theo và cũng là động lực mở cửa thị trường của Việt Nam.

Trong đại dịch Covid-19, chúng ta đã chứng kiến các thị trường lớn trên thế giới suy giảm, các thị trường nhập khẩu lớn đều khó khăn, các nước cạnh tranh về xuất khẩu đều giảm nhưng riêng Việt Nam vẫn tăng xuất khẩu. Đây là tác động trực tiếp của các hiệp định thương mại tự do.

Hiện Việt Nam có thêm Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), không đặt ra những chuẩn mực cao như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam và Liên minh châu Âu (EVFTA) hay Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), nhưng cũng mở ra thị trường lớn, đặc biệt là cơ hội để Việt Nam tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Tham gia RCEP tạo điều kiện để chúng ta kết nối với các nền kinh tế, chuỗi sản xuất lớn nhất trong khu vực, tạo cơ hội phát triển cho nền kinh tế của Việt Nam.

PV: Xin trân trọng cảm ơn ông!

DUY THÀNH (thực hiện)