Làm điểm để nhân rộng

Năm 2022, Chi bộ xóm Lũng Phầy, xã Hồng Việt được Huyện ủy Hòa An lựa chọn tổ chức sinh hoạt mẫu để ghi hình tuyên truyền, nhân rộng trong toàn Đảng bộ huyện. Đồng chí Lưu Văn Qúy, Bí thư Chi bộ xóm Lũng Phầy tâm sự: “Chi bộ xóm Lũng Phầy có 100% đảng viên đều là dân tộc Mông. Lâu nay việc tổ chức sinh hoạt Đảng ở Lũng Phầy chưa thực sự hiệu quả, vẫn theo lối mòn, đảng viên ngại phát biểu; kết quả kết nạp đảng viên mới nhiều năm không đạt chỉ tiêu, nên được chọn làm mẫu chúng tôi khá lo lắng”.

Được sự hướng dẫn, hỗ trợ của Ban Tổ chức Huyện ủy Hòa An và Đảng ủy xã Hồng Việt, chi bộ xóm Lũng Phầy đã tổ chức thành công buổi sinh hoạt chi bộ mẫu. Bí thư chi bộ điều hành sinh hoạt đầy đủ các bước theo quy trình; nội dung bám sát nhiệm vụ chính trị của chi bộ, đặc biệt là về lãnh đạo công tác phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng. Các ý kiến thảo luận tâm huyết, mang tính xây dựng cao, buổi sinh hoạt bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ...

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel

Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa An thăm, động viên gia đình quần chúng ưu tú xã Nam Tuấn. 

Được biết, Đảng bộ huyện Hòa An hiện có hơn 6.300 đảng viên đang sinh hoạt tại 39 chi bộ, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy, 225 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Nhằm khắc phục những hạn chế, thực hiện nền nếp, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên và công tác phát triển đảng viên; năm 2022, Huyện ủy Hòa An xây dựng và thực hiện Kế hoạch số 87-KH/HU "Ðổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; nâng cao chất lượng đảng viên và kết nạp đảng viên mới". Để nâng cao năng lực hoạt động của chi bộ, Huyện ủy Hòa An lựa chọn chi bộ tổ chức sinh hoạt điểm, sinh hoạt mẫu rút kinh nghiệm và nhân rộng trong toàn Đảng bộ. Theo đó, Huyện ủy Hòa An đã lựa chọn 23 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở; 21/21 chi bộ trực thuộc Huyện ủy thực hiện sinh hoạt chi bộ mẫu. Để việc thực hiện đi vào nền nếp, hiệu quả, Ban Thường vụ Huyện ủy thành lập đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện sinh hoạt chi bộ mẫu đối với các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Sau mỗi buổi sinh hoạt có xếp loại đánh giá từng chi bộ.

Đồng chí Nguyễn Quốc Trung, Bí thư Huyện ủy Hòa An nhấn mạnh: Mô hình sinh hoạt chi bộ mẫu đã đổi mới hình thức, nội dung sinh hoạt chi bộ ở cơ sở. Các chi bộ khắc phục dần tình trạng nội dung sinh hoạt đơn điệu, tạo không khí cởi mở. Chất lượng sinh hoạt được nâng lên, thu hút được nhiều ý kiến đảng viên, giải quyết những vấn đề ở cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng.

Phát hiện nhân tố tích cực

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: “Đảng mạnh là do chi bộ tốt. Chi bộ tốt là do các đảng viên đều tốt”. Cùng với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thời gian qua, các cấp ủy, tổ chức đảng đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên; lựa chọn, xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua. Từ đó đã phát hiện, bồi dưỡng, đào tạo các cán bộ, đảng viên ưu tú. Năm 2022, các chi bộ đã lựa chọn, xây dựng được 436 đảng viên/226 chi bộ là tấm gương điển hình tiên tiến.

leftcenterrightdel
Ban Thường vụ Huyện ủy Hòa An gặp gỡ, trò chuyện với Bí thư Chi bộ xóm Văn Thụ, xã Nam Tuấn tại nhà riêng. 

Cùng với đó, Huyện ủy Hòa An chủ động làm tốt công tác tạo nguồn phát triển đảng viên nhất là ở các chi bộ có ít đảng viên, ở vùng sâu, vùng xa. Huyện ủy chỉ đạo các chi hội, chi đoàn các xóm, tổ dân phố xây dựng một mô hình hoạt động cụ thể, hiệu quả; qua đó phát hiện nhân tố tích cực, gương mẫu để có kế hoạch bồi dưỡng, tạo điều kiện phấn đấu trở thành đảng viên. Trong năm 2022, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 182 đảng viên, vượt chỉ tiêu đề ra.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Thuận, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hòa An, thực hiện hướng dẫn của Tỉnh ủy Cao Bằng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Hướng dẫn số 17-HD/HU ngày 5-12-2022 về kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hằng năm đối với tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp. Việc thực hiện kiểm điểm cán bộ, đảng viên gắn liền với việc đánh giá thực hiện Kết luận 01 của Bộ Chính trị; Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kết luận 21 về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Ủy ban kiểm tra, cấp ủy các cấp đã thường xuyên kiểm tra giám sát việc chấp hành nền nếp, chế độ sinh hoạt chi bộ, kịp thời chấn chỉnh những tổ chức đảng, đảng viên chưa thực hiện nghiêm; rà soát, sàng lọc đội ngũ đảng viên, kiên quyết đưa những đảng viên không đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Với những cách làm trên, Huyện ủy Hòa An đã lãnh đạo, chỉ đạo duy trì nền nếp sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, kết nạp đảng viên mới; góp phần tăng sức chiến đấu tổ chức cơ sở đảng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Bài và ảnh: PHẠM KIÊN