Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công tác phát triển đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện Thanh Liêm đạt nhiều kết quả tích cực, chất lượng đội ngũ đảng viên từng bước được nâng cao, góp phần xây dựng các tổ chức đảng ngày càng vững mạnh.

Đảng bộ huyện Thanh Liêm có 62 chi bộ, đảng bộ trực thuộc với tổng số 6.893 đảng viên. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX đặt ra chỉ tiêu giai đoạn 2020-2025 kết nạp được 600 đảng viên. Trong khi đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy nâng chỉ tiêu lên 650 đảng viên. Đây là một chỉ tiêu khó bởi lực lượng quần chúng cơ bản đi làm ăn xa hoặc làm việc trong các doanh nghiệp, ít có thời gian tham gia hoạt động tại địa phương... Vì thế, năm đầu tiên của nhiệm kỳ, toàn đảng bộ huyện chỉ kết nạp được 65 đảng viên mới.

Trước khó khăn, thách thức này, để thực hiện được mục tiêu nghị quyết đề ra, ngày 29-3-2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Thanh Liêm đã ban hành nghị quyết chuyên đề về công tác phát triển đảng viên giai đoạn 2021-2025, trong đó đặt mục tiêu mỗi năm kết nạp hơn 150 đảng viên mới. Theo đồng chí Nguyễn Mạnh Thắng, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Thanh Liêm, để triển khai, tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết, ngay từ đầu mỗi năm, Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu với Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu kết nạp cho từng chi bộ, đảng bộ.

Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc thực hiện kế hoạch phát triển đảng viên và đưa chỉ tiêu kết nạp đảng viên vào chấm điểm thi đua của các đơn vị, địa phương; trong đó kiên quyết không xem xét khen thưởng tập thể và người đứng đầu không hoàn thành kế hoạch kết nạp đảng viên trong năm. Hằng tháng, Ban Tổ chức Huyện ủy tổng hợp kết quả kết nạp đảng viên mới của từng chi bộ, đảng bộ và báo cáo Thường trực Huyện ủy thông báo tại hội nghị giao ban.

leftcenterrightdel
Huyện ủy Thanh Liêm tổ chức Lớp bồi dưỡng kết nạp Đảng dành cho hội viên phụ nữ ưu tú khóa 4, năm 2023. 

Để thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, các đồng chí lãnh đạo Huyện ủy thường xuyên chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ, chính quyền, đoàn thể các cấp về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc phát triển đảng viên trong công tác xây dựng Đảng. Phát huy vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội và chỉ đạo khảo sát nguồn phát triển đảng, đối tượng hướng đến là quân nhân hoàn thành nghĩa vụ, dân quân tự vệ; cán bộ quản lý trong doanh nghiệp; lực lượng thanh niên và nhân viên đang làm việc trong các doanh nghiệp; sinh viên, học sinh tiêu biểu tại các trường học...

Với những giải pháp đồng bộ, quyết liệt, từ đầu nhiệm kỳ đến hết quý I-2023, Đảng bộ huyện Thanh Liêm tổ chức được 14 lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho 700 quần chúng ưu tú tạo nguồn kết nạp Đảng. Trong tháng 4-2023, địa phương cũng đã tổ chức bồi dưỡng lý luận chính trị cho 50 cán bộ, hội viên phụ nữ ưu tú, tạo nguồn kết nạp Đảng. Tính đến hết năm 2022, số đảng viên mới kết nạp của Đảng bộ huyện đạt 162,5% kế hoạch tỉnh giao. Ngoài ra, trong năm 2021, 2022, Thanh Liêm đã thành lập mới 2 chi bộ doanh nghiệp và đang nỗ lực thành lập ít nhất 1 chi bộ doanh nghiệp trong năm 2023. Trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ, các chi bộ, đảng bộ đang nỗ lực phấn đấu số đảng viên kết nạp mới hằng năm đạt 3% trên tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ huyện theo Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Bài và ảnh: NGUYỄN HẰNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Chính trị xem các tin, bài liên quan.