Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác tạo nguồn cho Đảng và xác định phát triển đảng là công việc quan trọng, thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng. Người khẳng định: “Nếu Đảng ta không biết chọn lọc, kết nạp, đề bạt đồng chí mới thì đâu có như ngày nay”.

Thế nhưng, thời gian qua, do nhiều nguyên nhân khác nhau, ở không ít cấp ủy, tổ chức đảng, công tác phát triển đảng vẫn chưa được tập trung sức lãnh đạo, còn biểu hiện hình thức, chạy theo chỉ tiêu trên giao. Chỉ thị số 28-CT/TW ngày 21-1-2019 của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng đã chỉ rõ: “Công tác kết nạp đảng viên có biểu hiện chạy theo số lượng, chưa coi trọng đúng mức chất lượng; việc kết nạp người chưa đủ tiêu chuẩn, điều kiện, người có động cơ không đúng đắn vào Đảng còn diễn ra ở nhiều nơi”.

Nói cách khác, một vài tổ chức đảng vì chạy theo số lượng nên kết nạp ồ ạt đảng viên mới. Có tổ chức đảng vì muốn vượt về chỉ tiêu, đẹp về con số đảng viên mới kết nạp mà “ép” quần chúng “chín” sớm, “chín” vội. Lại có nơi, dù quần chúng chưa có sự rèn luyện, phấn đấu, chưa nhận thức đúng về Đảng và trách nhiệm của đảng viên, chưa có nhu cầu, mong muốn và tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng vẫn được cấp ủy, người đứng đầu tổ chức đảng “động viên” vào Đảng...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CHÍNH PHỦ 

Và chắc chắn, khi quần chúng chưa thực sự ưu tú, chưa hội đủ các điều kiện, tiêu chuẩn nhưng vẫn nghiễm nhiên đứng trong hàng ngũ của Đảng, quần chúng bị “chín ép” để thành đảng viên thì khó lòng bảo đảm về chất lượng. Cũng như quy luật của tự nhiên, mọi sự chín ép chẳng thể nào đem lại những mùa trái ngon ngọt. Bởi thế mới có chuyện, khi kiểm tra chất lượng, không ít đảng viên mới còn nhận thức sai lệch về Đảng. Có người cho rằng, vào Đảng để được làm cán bộ, để thăng quan tiến chức.

Có người kết nạp Đảng xong là thôi, không tiếp tục phấn đấu, rèn luyện. Tại các khu dân cư, thực trạng diễn ra khá phổ biến là đảng viên sau khi được kết nạp thì đi làm ăn xa, không tham gia sinh hoạt Đảng, không có cống hiến, đóng góp gì cho Đảng, cho tổ chức. Thực trạng quần chúng bị “chín ép” để thành đảng viên, thế rồi đảng viên bị “chín ép” thành cán bộ, cán bộ “chín ép” thành lãnh đạo, quản lý... dù chưa phải là phổ biến nhưng đã và đang để lại rất nhiều hệ lụy cho cấp ủy, tổ chức đảng các cấp. Rõ ràng, những đảng viên như thế không làm cho Đảng mạnh lên mà còn làm suy yếu năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng.

Chủ tịch Hồ Chí Minh căn dặn phát triển Đảng là phải “coi trọng chất lượng”. Người nhắc nhở: “Đảng không phải chỉ cần số cho nhiều, tuy nhiều là tốt nhưng phải có cái chất của người đảng viên”. Lẽ dĩ nhiên, Đảng mạnh không phải chỉ do số lượng đảng viên quyết định. Số lượng đảng viên chỉ thực sự chuyển hóa thành sức mạnh của Đảng khi đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về chất lượng. 

ĐÔNG HẢI