Đại hội tiến hành đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VI nhiệm kỳ 2017-2022 và thảo luận, quyết định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội CCB Việt Nam trong giai đoạn mới; tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống “Trung thành-đoàn kết-gương mẫu-đổi mới”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hơn 33 năm kể từ ngày thành lập đến nay, Hội CCB Việt Nam đã có bước phát triển vững chắc; tổ chức Hội được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng; tiếp tục khẳng định là một tổ chức chính trị-xã hội uy tín; thành viên tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những năm gần đây, với 110 tổ chức trực thuộc Trung ương Hội, 799 tổ chức hội cấp trên trực tiếp cơ sở, 14.572 tổ chức cơ sở hội và 91.067 chi hội, tổ chức hội CCB các cấp hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo vệ quyền lợi chính đáng, hợp pháp của hội viên; khẳng định rõ vai trò, sứ mệnh và những đóng góp quan trọng của CCB cả nước đối với sự nghiệp phát triển đất nước.

leftcenterrightdel

Cựu chiến binh huyện Mỏ Cày giúp đồng đội làm kinh tế gia đình. Ảnh: qdnd.vn 

Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII diễn ra trong thời khắc chuyển giao năm cũ và năm mới; nhất là dịp vừa kỷ niệm 33 năm Ngày thành lập Hội CCB Việt Nam và hướng tới kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam càng có ý nghĩa với không chỉ hơn 3 triệu hội viên CCB mà còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. CCB cả nước rất phấn khởi, tự hào, bởi nhiệm kỳ qua, Hội CCB Việt Nam đạt nhiều kết quả vững chắc, toàn diện. Hội vận động CCB đoàn kết, gương mẫu phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia hiệu quả các cuộc vận động, chương trình quốc gia và giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ... Cùng với đó, chính bằng uy tín và kinh nghiệm, CCB đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và tham gia giải quyết hiệu quả các vụ việc, vấn đề phức tạp ở cơ sở, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tích cực đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và tệ nạn xã hội; chủ động ngăn chặn, đấu tranh với những quan điểm sai trái, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và CNXH.

Trong giai đoạn mới, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, trực tiếp là Ban Bí thư và các cấp ủy đảng; sự phối hợp, giúp đỡ của Chính phủ, các ban, bộ, ngành, đoàn thể từ Trung ương đến địa phương, Hội CCB Việt Nam có điều kiện hết sức thuận lợi để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình. Tuy nhiên, với tinh thần nhìn thẳng vào sự thật, Hội CCB Việt Nam cũng nhận thấy những tồn tại, hạn chế cần sớm khắc phục, đẩy lùi.

Kế thừa thành quả đạt được, các cấp hội CCB cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, xác định rõ mục tiêu, chương trình hành động, thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra các giải pháp hiệu quả; tạo chuyển biến mạnh mẽ trên các lĩnh vực công tác, trọng tâm là xây dựng hội vững mạnh. Trong tổ chức thực hiện phải tạo được sự thống nhất cao về nhận thức; có chương trình, kế hoạch cụ thể; xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, trọng tâm, trọng điểm, trách nhiệm tổ chức, cá nhân; lựa chọn đúng vấn đề ưu tiên, khâu đột phá; có quyết tâm cao, giải pháp linh hoạt, sáng tạo; huy động được sức mạnh nội lực. Bài học kinh nghiệm rút ra là, các cấp hội phải luôn bám sát chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chức năng, nhiệm vụ chính trị của hội; coi trọng công tác chính trị, tư tưởng, tập hợp, đoàn kết, động viên CCB. Các hoạt động của hội phải xuất phát từ nguyện vọng, quyền và lợi ích chính đáng của hội viên; thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể, nhân dân trong quá trình tổ chức hoạt động.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn tự hào, trân trọng, biết ơn và nguyện kế tục, tiếp nối xứng đáng truyền thống, chiến công của các thế hệ cha anh đi trước. Toàn quân tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp hoạt động giữa QĐND Việt Nam và Hội CCB Việt Nam; thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quân đội và Trung ương Hội CCB Việt Nam phát động; phối hợp xây dựng tổ chức hội CCB các cấp và các đơn vị quân đội vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc; phát huy các giá trị truyền thống, tạo nguồn lực sức mạnh to lớn cho sự nghiệp xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại và công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

QĐND