Ngay sau khai trương trang thông tin đặc biệt (chiều 24-4), Báo Nhân Dân tổ chức tọa đàm: Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và Những việc cần làm ngay. Với tinh thần nghiêm túc, thẳng thắn, khoa học, các đại biểu tại tọa đàm đã tham luận nhiều vấn đề nhằm phân tích, đánh giá tinh thần đổi mới sáng tạo, kiên quyết chống tiêu cực; đồng thời làm rõ thêm tính chiến đấu của những bài viết của đồng chí đăng trên Báo Nhân Dân; tính thời sự của “Những việc cần làm ngay” trong quá trình đổi mới xây dựng đất nước và xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

leftcenterrightdel
Quang cảnh tọa đàm. 

 “Lấy dân làm gốc”

Ngay từ những bước đầu tiên của sự nghiệp đổi mới, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã sớm thấy những “căn bệnh” tham nhũng, lãng phí, quan liêu cản trở công cuộc Đổi mới và ẩn chứa nhiều nguy cơ, có thể trở thành “quốc nạn” nên kịp thời đề xuất "Những việc cần làm ngay". Những bài báo với bút danh N.V.L trong mục này trên Báo Nhân Dân đã khơi dậy và dẫn dắt phong trào đấu tranh chống tiêu cực, quan liêu, lãng phí trên cả nước, trong đó báo chí là lực lượng tham gia rất tích cực. Cuộc đấu tranh này thể hiện quyết tâm của Đảng chấn chỉnh lề lối công tác, đẩy lùi tiêu cực, không cho phép bất cứ cá nhân nào, tập thể nào “có quyền đứng ngoài vòng pháp luật và kỷ cương của chúng ta”.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Các đại biểu tham gia tọa đàm. 

Sự nghiệp Đổi mới được Đảng ta khởi xướng từ Đại hội VI (12-1986) để đưa nền kinh tế-xã hội thoát khỏi khủng hoảng. Đất nước đang trong tình trạng khó khăn trầm trọng tưởng như không có đường ra – cơ chế quản lý tập trung, quan liêu, bao cấp đã kìm hãm lực lượng sản xuất xã hội trong một thời gian dài, lạm phát ở mức ba chữ số; đời sống nhân dân, đặc biệt là công nhân viên chức và người lao động khó khăn thiếu thốn; nguyên liệu, nhiên liệu cho sản xuất đều thiếu, phân phối lưu thông ách tắc, rối ren; hiệu quả sản xuất và đầu tư thấp; các hiện tượng tiêu cực diễn ra ở nhiều ngành, nhiều địa phương, có nơi nghiêm trọng...

Tình hình quốc tế đang có nhiều diễn biến bất lợi. Đại hội lần thứ VI của Đảng đã đề ra đường lối đổi mới, nêu rõ tinh thần “cần phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, nói rõ sự thật” để xác định đúng mục tiêu và nhiệm vụ cách mạng trong chặng đường trước mắt, “lấy dân làm gốc” để đề ra chủ trương, chính sách đúng đắn nhằm xoay chuyển tình thế, tháo gỡ khó khăn, đưa đất nước thoát khỏi khủng hoảng để tiến lên. Đồng chí Nguyễn Văn Linh được bầu là Tổng Bí thư của Đảng, gánh vác trách nhiệm quan trọng trong bối cảnh khó khăn đó.

Với tinh thần “lấy dân làm gốc, nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật” để “dân biết, dân bàn, dân kiểm tra”, đi thẳng vào những vấn đề đang gây bức xúc trong xã hội, lời kêu gọi chống tiêu cực của tác giả N.V.L đã mau chóng nhận được sự hưởng ứng của đông đảo quần chúng. Hằng ngày tòa soạn Báo Nhân Dân nhận được nhiều thư của bạn đọc hưởng ứng "Những việc cần làm ngay". Hàng chục tỉnh, thành phố, các bộ, ngành đã có chỉ thị tích cực “Hưởng ứng Những việc cần làm ngay” của tác giả N.V.L. Cuộc đấu tranh chống tiêu cực được tác giả N.V.L khởi xướng từ Báo Nhân Dân đã mau chóng trở thành một phong trào rộng lớn trong xã hội và được phản ánh trên báo chí khắp cả nước.

PGS, TS Trần Minh Trưởng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết: Những bài báo của tác giả N.V.L. đã gây nên hiệu ứng tích cực trong xã hội, “làm cho lòng dân phấn chấn” và nhận được sự ủng hộ, hưởng ứng mạnh mẽ của đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân; đã tạo ra sự chuyển biến rõ rệt trên nhiều phương diện, nhất là phát triển kinh tế và ổn định đời sống nhân dân, góp phần định hướng trong đấu tranh chống tiêu cực, làm trong sạch bộ máy các cơ quan Đảng, Nhà nước. Đồng thời với việc tấn công “đột phá” trên mặt trận tư tưởng, với tư duy sáng tạo, phong cách làm việc kiên quyết, sâu sát, gắn lý luận với thực tiễn, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh đã có những cống hiến xuất sắc, thể hiện trong lãnh đạo, chỉ đạo triển khai công cuộc đổi mới toàn diện đất nước.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh những cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam: Đồng chí Nguyễn Văn Linh là nhà lãnh đạo tài năng, tư duy sáng tạo, trí tuệ lớn của cách mạng Việt Nam. Cuộc đời hoạt động cách mạng của đồng chí gắn liền với lịch sử cách mạng của nhân dân ta, đất nước ta qua các giai đoạn đấu tranh giành chính quyền, kháng chiến cứu nước; xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; một cuộc đời trung thực, giản dị, thấm đẫm nghĩa tình đồng bào, đồng chí và là tấm gương sáng của người chiến sĩ cộng sản kiên cường quả cảm, cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng “tận trung với nước, tận hiếu với dân” cho các thế hệ đi sau.

Trong quá trình hoạt động cách mạng, đồng chí Nguyễn Văn Linh luôn có niềm tin vững chắc vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, có tầm nhìn chiến lược và tình yêu thương đồng bào, đồng chí sâu sắc nên ở bất cứ cương vị nào đồng chí cũng luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Những việc cần làm ngay

"Những việc cần làm ngay" của đồng chí Nguyễn Văn Linh nhanh chóng lan tỏa trong dư luận, được đông đảo nhân dân đồng tình. Sau này, đồng chí kể lại: “Ngay sau Đại hội VI tôi chủ trương khởi ra một số vụ việc tiêu cực, viết “Những việc cần làm ngay”. Báo chí hưởng ứng đã có tác dụng tốt, tạo khí thế trong nhân dân để đẩy mạnh phê bình, tự phê bình, chống bọn tham nhũng, ăn cắp, ức hiếp nhân dân. Phải tiếp tục phanh phui các vụ, việc và xử lý thật nghiêm”.

"Những việc cần làm ngay" và phong trào hưởng ứng "Những việc cần làm ngay" rộng rãi trong nhân dân được các phương tiện truyền thông đại chúng phản ánh kịp thời sau đó chính là những nhát búa mạnh mẽ đập vào “sự im lặng đáng sợ” của những người có chức có quyền, của những cơ quan có trách nhiệm về các vụ việc tiêu cực, tạo nên bầu không khí công khai, cởi mở, dân chủ trong xã hội. Đây là nhân tố môi trường xã hội quan trọng để công khai hóa, dân chủ hóa đời sống xã hội, để chống tiêu cực thắng lợi, để Đổi mới thành công, đưa đất nước thoát dần khỏi khủng hoảng và từng bước làm chuyển biến tình hình.

Đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng: Tác phong “Nói và Làm”, tinh thần của loạt bài “Những việc cần làm ngay” đăng trên Báo Nhân Dân thể hiện rõ trong các chỉ đạo của đồng chí đối với tổ chức Công đoàn. Đặc biệt theo đồng chí Nguyễn Văn Linh, hoạt động công đoàn phải “tùy theo đặc điểm của từng loại hình kinh tế để có hình thức thích hợp”, phải phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của từng giai đoạn cách mạng và điều kiện cụ thể của công nhân, lao động. Từ tư duy đúng đắn đó, đồng chí Nguyễn Văn Linh cho rằng việc đổi mới phương thức hoạt động công đoàn phải bắt đầu ngay từ cơ sở, là nơi chức năng của công đoàn được thực hiện đầy đủ và sinh động, nơi tác động hằng ngày đến người lao động.

leftcenterrightdel
Nhà báo Hà Đăng phát biểu tại tọa đàm.

Nói về “Những việc cần làm ngay”, nhà báo Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Trưởng Ban Tư tưởng Văn hóa Trung ương cho biết: Những người làm Báo Nhân Dân không bao giờ quên hình ảnh đồng chí Nguyễn Văn Linh, trong tư cách một cộng tác viên đích thân mang bài báo đầu tiên dưới bút danh N.V.L đến tòa soạn, mở ra chuyên mục “Những việc cần làm ngay”. Những bài viết sâu sắc đã nghiêm khắc phê phán những việc làm tiêu cực trong xã hội từng gây chấn động trong thời kỳ đầu đổi mới. Về sau khi có những chủ trương mới cần truyền thông hay có những vấn đề mới nảy sinh mà báo Đảng cần có thái độ, đồng chí Nguyễn Văn Linh đến trực tiếp tòa soạn duyệt bài và sửa đổi. Đồng chí Nguyễn Văn Linh đã để lại cho Đảng và nhân dân ta một sự nghiệp đồ sộ, trong đó có “những việc cần làm ngay” còn sống mãi với thời gian.

Sinh thời, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nêu điều quan trọng nhất trong phong cách làm việc là: Nói và làm phải đi đôi với nhau, lý luận phải gắn liền với thực tiễn. Trong công cuộc chống tiêu cực cũng đòi hỏi những kết quả cụ thể chứ không phải là chỉ nêu ra những quyết tâm. Những quyết tâm không được thực hiện sẽ chỉ là những lời nói suông trống rỗng.

Thông qua buổi tọa đàm Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh và những việc cần làm ngay nhằm một lần nữa ôn lại cuộc đời, sự nghiệp và những cống hiến của đồng chí Nguyễn Văn Linh, những bài học quý báu của đồng chí trong lãnh đạo cách mạng Việt Nam, trong sự nghiệp đổi mới đất nước.

Bài, ảnh: KHÁNH HUYỀN - QUANG KIÊN