Thực tiễn minh chứng, một số DNQĐ tổ chức sản xuất kinh doanh rất hiệu quả, đóng góp không nhỏ cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Nhìn chung, các DNQĐ là một bộ phận quan trọng của doanh nghiệp nhà nước, mang đặc thù quốc phòng. 

leftcenterrightdel
 Ông Lã Hữu Vĩnh, quận 10, TP Hồ Chí Minh.
Nước ta đang trên đường phát triển và hội nhập quốc tế sâu rộng, rất cần huy động mọi nguồn lực để phát triển KT-XH và quân đội không thể đứng ngoài nhiệm vụ đó. Thực hiện chủ trương này không những giúp quân đội tự bảo đảm một phần nhu cầu tự thân mà còn góp phần quan trọng để xây dựng đất nước, tham gia xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao tiềm lực về quốc phòng, kinh tế, khoa học-công nghệ, nguồn nhân lực chất lượng cao, thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiều DNQĐ đầu tư, xây dựng các công trình ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, biển, đảo mà hiệu quả kinh tế không phải là ưu tiên hàng đầu, chủ yếu là lo cho cuộc sống của người dân thì đó là điều rất đáng quý, đáng trân trọng. Những hoạt động đó của Quân đội ta không chỉ góp phần quan trọng thúc đẩy KT-XH phát triển, mà là cơ sở để củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh của đất nước. (HÙNG KHOA ghi)

* Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright:

Phát huy tốt nguồn lực từ quân đội để phát triển kinh tế

Quân đội có những nguồn lực có thể sử dụng để tham gia sản xuất, phát triển kinh tế. Việc sử dụng nguồn lực đó để tạo ra của cải cho xã hội, cũng như giúp nâng cao đời sống của cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ trong quân đội. Điều này cho thấy việc quân đội tham gia làm kinh tế mang lại những lợi ích tích cực. Nhìn rộng ra ở một số quốc gia, cụ thể như Hàn Quốc đã huy động các nguồn lực của quân đội để tham gia phát triển kinh tế và sau đó đã tạo nên kỳ tích Sông Hàn giúp mục tiêu "quốc phú, binh cường" trở thành hiện thực.

leftcenterrightdel
 Tiến sĩ Huỳnh Thế Du, Giảng viên Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright:
Bộ Quốc phòng đang thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước trong việc tái cơ cấu hoạt động tham gia sản xuất, xây dựng kinh tế của quân đội nhằm nâng cao hiệu quả, đóng góp tích cực hơn nữa trong việc nâng cao sức mạnh quân đội. Tôi cho rằng đây là chủ trương đúng và cần khuyến khích nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ của quân đội trong giai đoạn mới. (SONG AN ghi)