Bằng cách triển khai quyết liệt, thực chất, Nậm Pồ đã kiểm soát chặt chẽ nguồn ngân sách nhà nước, góp phần tăng cường nguồn lực phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội.

Theo lãnh đạo địa phương, khi một người tiết kiệm thì kết quả chỉ được ít, thậm chí là khó nhận ra sự cần thiết của nó; thế nhưng, khi toàn đảng bộ và cả hệ thống, toàn dân thực hành tiết kiệm thì giá trị đạt được sẽ rất to lớn, trở thành nguồn tái đầu tư hoặc chăm lo an sinh xã hội thật sự hữu ích. Minh chứng là, trong năm 2021, huyện Nậm Pồ đã tiết kiệm được khoảng 10% chi thường xuyên để tạo nguồn cải cách tiền lương theo dự toán đầu năm với số tiền gần 6 tỷ đồng.

leftcenterrightdel
Đoàn công tác Huyện ủy Nậm Pồ thanh tra công tác quản lý điều hành thu, chi ngân sách tại UBND xã Chà Tở. 

Trong đó, sự nghiệp giáo dục tiết kiệm được hơn 4 tỷ đồng; ngân sách xã, các đơn vị sự nghiệp, quản lý hành chính, đảng, đoàn thể tiết kiệm gần 2 tỷ đồng. Trong lĩnh vực đầu tư xây dựng trên cơ sở nguồn vốn được Trung ương, tỉnh phân bổ sẽ trình các danh mục qua HĐND phê duyệt đầu tư trên tinh thần lựa chọn công trình thiết yếu, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để bảo đảm hiệu quả đầu tư cao nhất, phục vụ nhân dân. Hằng năm, huyện phân bổ dự toán theo đúng định mức trên tinh thần tiết kiệm tối đa, nhất là hạn chế các khoản chi không cần thiết.  

Đồng chí Bùi Văn Luyện, Chủ tịch UBND huyện Nậm Pồ cho biết: "Chúng tôi chủ trương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đặc biệt là giáo dục, học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí tới cán bộ, công chức, viên chức trong toàn huyện, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc quản lý, sử dụng kinh phí hoạt động".                   

Đối với các lĩnh vực hay xảy ra sai phạm, thất thoát lãng phí như: Quản lý thu chi ngân sách, quản lý dự án đầu tư xây dựng, quản lý sử dụng đất đai, huyện Nậm Pồ tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra. Theo đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Nậm Pồ, để thực hiện tốt thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hằng năm, HĐND huyện xây dựng chương trình giám sát, nhất là đối với lĩnh vực nhạy cảm như kinh tế, dự án, nguồn vốn.

Trong năm 2021, huyện thực hiện 3 cuộc thanh tra công tác quản lý điều hành thu, chi ngân sách tại một số phòng chức năng và UBND các xã: Nậm Nhừ, Vàng Đán... Qua kiểm tra đã phát hiện một số đơn vị sử dụng kinh phí được giao còn chưa hiệu quả, chưa đúng chế độ, định mức. Qua đó, huyện đã kịp thời hướng dẫn, chấn chỉnh các sai phạm, khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý thu chi.

Từ sự thống nhất đồng lòng, công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí ở Nậm Pồ đã góp phần ngăn chặn, từng bước đẩy lùi tham nhũng, lãng phí trên địa bàn; củng cố hơn niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền; giảm gánh nặng cho ngân sách nhà nước, từng bước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Bài và ảnh: CHẢO MẮN ON