Rõ ràng, đây là hai phần việc có quan hệ chặt chẽ, bởi nếu chất lượng đầu vào của đảng viên thực sự tốt thì sẽ hạn chế nguy cơ phải thanh lọc đội ngũ.

Sản phẩm của đợt sinh hoạt Đảng sâu rộng

Quy định số 09-QĐ/TU và Đề án số 20-ĐA/TU không chỉ là sản phẩm của đề tài nghiên cứu khoa học mà còn là kết quả của một đợt sinh hoạt Đảng sâu rộng, chất lượng từ thành phố đến cơ sở. Ban Tổ chức Thành ủy, các cấp ủy trực thuộc Thành ủy đã tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm để lấy ý kiến vào hai văn bản nêu trên nên khi ban hành có sự đồng thuận, nhất trí cao trong toàn Đảng bộ thành phố, với quyết tâm tăng cường các giải pháp nâng cao chất lượng đảng viên. Theo Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, các đề án, quy định được lấy ý kiến có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ thành phố nhằm thực hiện có hiệu quả các giải pháp về nâng cao chất lượng đảng viên mà Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII, đặc biệt là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới" đã xác định.

Thực tiễn tại Hà Nội cho thấy, trong những năm qua, các cấp ủy đảng có nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên. Từ rà soát kỹ đầu vào, hạn chế việc kết nạp chạy theo số lượng mà bỏ qua chất lượng đến tăng cường đào tạo, bồi dưỡng đảng viên. Công tác đánh giá, kiểm điểm đảng viên cũng tiếp tục đổi mới để tránh hình thức, kịp thời phát hiện vi phạm. Qua đó giúp nâng cao chất lượng đảng viên, tạo hạt nhân để củng cố các tổ chức cơ sở đảng, xây dựng Đảng mạnh từ gốc. Hiện nay, Đảng bộ TP Hà Nội có hơn 470.000 đảng viên; riêng trong nhiệm kỳ 2015-2020 kết nạp được hơn 63.000 đảng viên.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Thành ủy Hà Nội nghiêm túc đánh giá những tồn tại, hạn chế trong công tác kết nạp đảng viên. Theo đó, số lượng đảng viên mới kết nạp chưa tương xứng với tiềm năng, vị thế của Thủ đô, nhất là tỷ lệ đảng viên trẻ, đảng viên trong lực lượng trí thức, người lao động ở các thành phần kinh tế. Số lượng đảng viên mới kết nạp giảm dần hằng năm, một số tổ chức đảng không đạt chỉ tiêu nghị quyết đại hội đề ra và chỉ tiêu cấp ủy cấp trên giao. Ở một số khu vực, lĩnh vực khó khăn trong kết nạp đảng viên mới do không có nguồn kết nạp, nhất là ở địa bàn dân cư (thôn, tổ dân phố) và lực lượng vũ trang. Chất lượng kết nạp đảng viên ở một số tổ chức đảng chưa đáp ứng yêu cầu; còn có đảng viên không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện; một số ít cấp ủy không thực hiện nghiêm túc quy trình, thủ tục kết nạp đảng viên mới, còn để xảy ra tình trạng phải hủy bỏ quyết định hoặc xóa tên đảng viên. Tỷ lệ kết nạp đảng viên có trình độ từ đại học trở lên tăng chậm, tỷ lệ đảng viên trẻ có xu hướng giảm...

leftcenterrightdel
Lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ cơ quan Quận đoàn Hai Bà Trưng, TP Hà Nội. Ảnh: BẢO LÂM 

Trên cơ sở đánh giá đúng thực trạng kết nạp đảng viên, Đề án số 20-ĐA/TU khi được ban hành nhận được sự ủng hộ, nhất trí cao của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân thành phố, với yêu cầu cao hơn về chất lượng: Phấn đấu đến năm 2025, đảng viên mới kết nạp (trừ khu vực miền núi, học sinh trong các trường THPT, trung học chuyên nghiệp) phải có bằng tốt nghiệp THPT; đảng viên mới kết nạp có trình độ chuyên môn nghiệp vụ đạt tỷ lệ bình quân tăng 2%, trong đó có trình độ đại học trở lên tăng 3% so với nhiệm kỳ 2015-2020; tuổi bình quân đảng viên mới kết nạp giảm 0,2% so với nhiệm kỳ 2015-2020.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên, cùng với thực hiện đồng bộ các giải pháp, các cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn thành phố đang khẩn trương đưa Đề án số 20-ĐA/TU, Quy định số 09-QĐ/TU vào cuộc sống.

Gắn trách nhiệm cấp ủy với đổi mới công tác tạo nguồn

Tìm hiểu tại huyện Mê Linh, chúng tôi được biết, tính đến hết tháng 9-2022, toàn Đảng bộ huyện kết nạp được 138 đảng viên, đạt 72,6% chỉ tiêu. Tuy nhiên, một số chi bộ, đảng bộ đạt kết quả thấp. Đồng chí Đường Anh Đức, Bí thư Đảng ủy xã Vạn Yên (huyện Mê Linh) cho biết, để khắc phục những khó khăn trong tạo nguồn kết nạp, Đảng ủy xã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng ủy viên và chỉ tiêu cụ thể cho từng chi bộ; đồng thời giao nhiệm vụ cho các hội, đoàn thể tổ chức nhiều phong trào thi đua, từ đó phát hiện và xây dựng nguồn đảng viên mới. Nhờ đó, Đảng ủy xã đã hoàn thành 100% chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới của năm 2022.

Nhấn mạnh vai trò của công tác tạo nguồn, đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Bí thư Quận ủy Tây Hồ cho rằng, cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng cần chủ động rà soát, phân tích chất lượng quần chúng để xây dựng kế hoạch và giải pháp tạo nguồn kết nạp đảng viên sát với thực tế. Đảng ủy các phường cần quan tâm đến địa bàn dân cư, phân công đảng ủy viên và đảng viên là cán bộ, công chức của phường tham gia sinh hoạt chi bộ dân cư để theo dõi. Trong sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ cho đảng viên để kiểm điểm chất lượng đảng viên; tăng cường kết nạp đảng viên bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình, coi trọng cả số lượng và chất lượng, có cơ cấu hợp lý.

Nhằm đổi mới công tác tạo nguồn, nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng triển khai nghiêm túc việc xây dựng và thực hiện kế hoạch tạo nguồn, bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng. Kế hoạch tạo nguồn phải được xây dựng chặt chẽ, việc lựa chọn đối tượng quần chúng bảo đảm công tâm, khách quan, chính xác, mang tính toàn diện cả về cơ cấu thành phần, lịch sử chính trị, động cơ phấn đấu; coi trọng tiêu chuẩn giác ngộ lý tưởng của Đảng; khắc phục việc lựa chọn theo ý chí chủ quan hoặc chỉ làm cho xong kế hoạch; phải từ thực tiễn kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao, khả năng, mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đạo đức, lối sống trong sáng. Định kỳ hằng năm, tổ chức đảng, cấp ủy cơ sở làm tốt công tác rà soát, nắm chắc số lượng các đối tượng kết nạp, tập trung tạo nguồn trong lực lượng trí thức, thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ về công tác tại địa phương; công nhân lao động, lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp trong các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Đánh giá cao vai trò quan trọng của cấp ủy trong đổi mới công tác tạo nguồn, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu cấp ủy cấp trên cơ sở chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy trực thuộc xây dựng kế hoạch tạo nguồn phát triển đảng viên, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng quần chúng phù hợp với từng nhóm đối tượng và điều kiện thực tế của từng đơn vị; giao nhiệm vụ, thử thách, định hướng hoạt động thực tiễn để quần chúng luôn xác định đúng đắn động cơ phấn đấu vào Đảng. Cấp ủy các xã, thị trấn đẩy mạnh thực hiện giải pháp phát triển kinh tế ở địa phương để thu hút lực lượng quần chúng trẻ tham gia lao động sản xuất tại chỗ, vừa có điều kiện phát triển kinh tế-xã hội vừa xây dựng nguồn phát triển đảng viên ổn định, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần, tạo điều kiện quan trọng để quần chúng phấn đấu vào Đảng. Gắn trách nhiệm của các đồng chí ủy viên thường vụ, cấp ủy phụ trách cơ sở và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng với kết quả kết nạp đảng viên mới ở từng địa phương, đơn vị hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Để nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức đảng phải quan tâm kết nạp đảng viên đi đôi với củng cố tổ chức cơ sở đảng. Việc nâng cao chất lượng kết nạp phải được thực hiện đồng thời với công tác rà soát, sàng lọc đảng viên; kịp thời chấn chỉnh những đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ, không thực hiện đúng chế độ sinh hoạt Đảng; kiên quyết rà soát, đưa ra khỏi Đảng những đảng viên vi phạm kỷ luật Đảng, vi phạm pháp luật, thiếu gương mẫu, thoái hóa, biến chất, cơ hội... không còn đủ tư cách theo đúng Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư. Cấp ủy cấp trên, nhất là cấp trên trực tiếp của tổ chức cơ sở đảng phải hướng về cơ sở, đi sâu, đi sát cơ sở; thường xuyên chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác đảng viên ở cơ sở; thực hiện nghiêm túc việc xem xét, trách nhiệm và xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên nhận xét, đề nghị, quyết định kết nạp đảng viên thiếu tiêu chuẩn, điều kiện.

Thực hiện chỉ đạo của Thành ủy, các đảng bộ trong thành phố đã và đang khẩn trương tiến hành nhiều nội dung, giải pháp triển khai hiệu quả Đề án số 20-ĐA/TU và Quy định số 09-QĐ/TU. Những chủ trương sát trúng của Thành ủy cùng ý thức, trách nhiệm, tinh thần đồng thuận, quyết tâm thực hiện từ cơ sở, công tác rà soát, sàng lọc, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Hà Nội kỳ vọng sẽ có những bước chuyển tiến bộ trong thời gian tới.

Nhóm phóng viên