Dự đại hội có các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước; Nông Đức Mạnh, nguyên Tổng Bí thư; Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tướng Chính phủ, nguyên Chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Sinh Hùng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó chủ tịch Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương; Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Trung ương, Trưởng Ban tổ chức đại hội. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tới dự đại hội còn có các đồng chí nguyên Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị; các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Trung ương Đảng; các đồng chí nguyên Phó chủ tịch nước; các đồng chí Phó thủ tướng Chính phủ và nguyên Phó thủ tướng Chính phủ; các đồng chí Phó chủ tịch Quốc hội và nguyên Phó chủ tịch Quốc hội; các đồng chí nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, bộ trưởng, thủ trưởng các ban, ngành Trung ương, Chủ nhiệm các Ủy ban Quốc hội, trưởng các đoàn thể chính trị, xã hội Trung ương; lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước..., các đồng chí lão thành cách mạng, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT nhân dân, Anh hùng Lao động, Chiến sĩ Thi đua toàn quốc giai đoạn 2015-2020, các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ…; các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sĩ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sĩ, các nhà khoa học…

leftcenterrightdel
Các đại biểu thực hiện nghi lễ chào cờ.

Dự đại hội có các đồng chí đại biểu Quân đội: Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự đại hội. 

Cách đây 72 năm, ngày 11-6-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, chính thức phát động phong trào thi đua yêu nước trong toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Người từng nói: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, “Thi đua là một cách rất tốt, rất thiết thực để làm cho mọi người tiến bộ. Thi đua giúp đoàn kết chặt chẽ thêm. Và đoàn kết chặt chẽ để thi đua mãi”.

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X có sự tham dự của 2.020 đại biểu chính thức.

Thực hiện lời dạy của Người, suốt chặng đường hơn nửa thế kỷ qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước đã kiên cường chiến đấu, lao động và học tập, lập nên những chiến công vang dội trong các cuộc kháng chiến anh dũng chống giặc ngoại xâm giành độc lập, tự do, thống nhất đất nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Những thành tựu to lớn của sự nghiệp đổi mới thời gian qua cũng chính là kết quả của các phong trào thi đua yêu nước đầy tính sáng tạo từ cơ sở, từ nhân dân.

leftcenterrightdel
Tiết mục văn nghệ tại đại hội.

Trong giai đoạn 2015-2020, phong trào thi đua yêu nước có nhiều đổi mới, sáng tạo, thiết thực, trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Từ phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện những cá nhân, tập thể anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, điển hình tiên tiến. Theo Ban Tổ chức, có 2.300 đại biểu về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, trong đó có 280 đại biểu khách mời; 2.020 đại biểu chính thức, được lập thành 133 đoàn. Đây là những tấm gương tiêu biểu, những bông hoa tươi thắm trong vườn hoa thi đua yêu nước đại diện cho hàng triệu tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trên mọi miền của Tổ quốc, mọi lĩnh vực, thành phần.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X chụp ảnh lưu niệm trước giờ diễn ra đại hội.

Báo QĐND Điện tử sẽ tiếp tục cập nhật thông tin của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X tại các bản tin sau.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU-TRỌNG HẢI