Đại tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) chủ trì buổi gặp mặt.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường phát biểu tại buổi gặp mặt.

Dự buổi gặp mặt còn có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm TCCT; Phạm Đức Toàn, Ủy viên Hội đồng Thi đua Khen thưởng Trung ương, Phó trưởng ban Thi đua khen thưởng Trung ương; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng 109 đại biểu là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân qua các thời kỳ; Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới; chiến sĩ thi đua toàn quốc và các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu, xuất sắc; đại biểu Quân đội do các ban, bộ, ngành, địa phương lựa chọn... của đoàn Đại biểu Quân đội về dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

leftcenterrightdel
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi gặp mặt.

Thay mặt Thường vụ Quân ủy Trung ương và lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Đại tướng Lương Cường gửi tới các đại biểu Quân đội dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc mừng tốt đẹp nhất.

Đại tướng Lương Cường cho rằng, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước có tầm quan trọng đặc biệt trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc ta. Ngay trong giai đoạn đầu của cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi Thi đua ái quốc”. Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Người xuất phát từ chiều sâu truyền thống lịch sử, văn hóa của dân tộc, thấm đượm lòng yêu nước, thương nòi, ý chí quật cường của con người Việt Nam; là lực lượng vô tận, tạo nên sức mạnh của nhân dân và Quân đội ta. Sức mạnh đó đã cổ vũ toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đoàn kết, chung sức chung lòng, phát huy cao độ ý chí tự lực, tự cường, vượt qua muôn vàn thử thách, hy sinh, đem sức người, sức của phục vụ kháng chiến, kiến quốc, tạo động lực quan trọng, trực tiếp để “chiến thắng giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm”, đưa cách mạng nước ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác, giành độc lập cho dân tộc, cuộc sống ấm no, tự do, hạnh phúc cho nhân dân, đưa cả nước tiến lên chủ nghĩa xã hội.

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Đại tướng Lương Cường đề nghị, các đại biểu tham dự Đại hội cần chuẩn bị tốt tâm thế, lễ tiết, quân phong quân kỷ; tham gia đầy đủ các hoạt động và chấp hành thật tốt các quy định của Đại hội; phải luôn gương mẫu trong từng lời nói và hành động để xứng đáng mình là người quân nhân cách mạng, tự hào với phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ; thể hiện rõ bản lĩnh chính trị vững vàng, niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của đất nước, vào thắng lợi sự nghiệp cách mạng của dân tộc. Đặc biệt, mỗi đồng chí cần làm thật tốt công tác tuyên truyền, làm lan tỏa những thành tựu công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua Quyết thắng của Quân đội, hình ảnh và phẩm chất cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ đến với toàn thể Đại hội. Đối với cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, sau Đại hội cần kịp thời phổ biến những mô hình hay, kinh nghiệm quý trong tổ chức thi đua và công tác xây dựng, nhân rộng điển hình tiên tiến của các ban, bộ, ngành Trung ương, của các địa phương và các đơn vị bạn; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các điển hình tiên tiến, nhân tố mới ngày càng nảy nở, phát triển; thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào đua, đuổi kịp và vượt điển hình tiên tiến.

leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường cùng các đại biểu trò chuyện.
leftcenterrightdel
Đại tướng Lương Cường cùng các đại biểu dự buổi gặp mặt chụp ảnh chung.

Các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu sau khi dự Đại hội về cần tiếp tục giữ gìn, phát huy thành tích, đặc biệt phải gương mẫu hơn trong tu dưỡng, rèn luyện để ngày càng trưởng thành, tiến bộ, đóng góp nhiều công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đối với các cơ quan báo chí trong Quân đội cần làm thật tốt công tác tuyên truyền trước, trong, sau Đại hội; làm cho kết quả của Đại hội cũng như kết quả, thành tích công tác thi đua, khen thưởng, phong trào thi đua Quyết thắng, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, nhân tố mới trong Quân đội và tinh thần quyết tâm của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X đến với cán bộ, chiến sĩ toàn quân nhanh nhất, thiết thực và hiệu quả nhất.

Tin, ảnh: VIỆT CƯỜNG – TRỌNG HẢI