Hướng về sự kiện trọng đại này, các đơn vị thuộc LLVT Quân khu 5 đang ra sức thi đua với nhiều viê%3ḅc làm thiết thực, luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu (SSCĐ) và chiến đấu, bảo vệ vững chắc, toàn vẹn lãnh thổ, vùng trời, vùng biển, biên giới, hải đảo trên địa bàn chiến lược của Tổ quốc. 

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Đình Tiến, Phó tư lệnh Quân khu 5.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 5 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương triển khai toàn diện, hoàn thành tốt các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; chất lượng tổng hợp, trình độ, khả năng SSCĐ của LLVT Quân khu được nâng lên. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, LLVT Quân khu 5 luôn chủ động phối hợp theo dõi, nắm chắc tình hình, xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra, không để bị động, bất ngờ; triển khai thực hiện hiệu quả đường lối, chính sách về quân sự, quốc phòng; giúp nhân dân phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng liên hoàn vững chắc, góp phần bảo vệ, xây dựng đất nước…

Thời gian tới, để bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới, tôi mong muốn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục quan tâm hơn đến việc tăng cường quốc phòng, an ninh; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại; cần tập trung xây dựng lực lượng vũ trang địa phương có đủ khả năng làm tốt vai trò nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; kết hợp chặt chẽ giữa việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng, an ninh trong từng dự án đầu tư, quy hoạch phát triển vùng, các ngành kinh tế, các địa bàn chiến lược, các ngành kinh tế trọng yếu…

Với sức mạnh, trí tuệ, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm của Đảng với dân tộc, đất nước và những thành tựu đạt được trong nhiệm kỳ qua, tôi tin tưởng sâu sắc rằng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ thành công tốt đẹp.

VĂN CHUNG (ghi)