Về vấn đề này, Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái trả lời như sau:

Trường hợp viên chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định tại Thông tư số 21/2022/TT-BGDĐT ngày 28-12-2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức thiết bị, thí nghiệm trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập thì được bổ nhiệm vào chức danh nghề nghiệp viên chức thiết bị, thí nghiệm, mã số V.07.07.20 và được áp dụng bảng lương viên chức loại A0 tại bảng 3 (bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước) ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14-12-2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa/ chinhphu.vn 

Tại Điểm b Khoản 4 Điều 6 Quyết định số 40/2021/QĐ-UBND ngày 30-12-2021 của UBND tỉnh Yên Bái quy định về phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tỉnh Yên Bái quy định:

"4. Thẩm quyền, trách nhiệm của Giám đốc Sở và tương đương; Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố.

b) Quyết định bổ nhiệm và xếp lương công chức, viên chức từ ngạch công chức, chức danh nghề nghiệp viên chức hiện giữ sang chức danh nghề nghiệp tương đương từ hạng III trở xuống".

Theo chinhphu.vn

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.