Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái

Đại tướng Lương Cường chủ trì Hội nghị công bố dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái

Đại tướng Lương Cường làm việc tại Ban thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái

Đại tướng Lương Cường làm việc tại Ban thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái

Xây dựng Đảng mạnh từ gốc - thực tiễn sinh động của Yên Bái

Xây dựng Đảng mạnh từ gốc - thực tiễn sinh động của Yên Bái

Cục Chính trị Hải quân trao nhà tình nghĩa tại Yên Bái

Cục Chính trị Hải quân trao nhà tình nghĩa tại Yên Bái

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ khai giảng năm học mới tại Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT tỉnh Yên Bái

Thành phố Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội nơi công cộng

Thành phố Yên Bái thực hiện giãn cách xã hội nơi công cộng