Căn cứ vào điểm c, khoản 2, điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định như sau:

 Quyền thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp

“1. Tổ chức, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam theo quy định của Luật này, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN. 

2. Tổ chức, cá nhân sau đây không có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp tại Việt Nam:

a) Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

b) Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

c) Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước.

d) Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác…”

Như vậy, căn cứ vào quy định nêu trên thì đối tượng là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp…trong các cơ quan đơn vị thuộc Quân đội nhân dân không được thành lập doanh nghiệp, quản lý doanh nghiệp (trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp); góp vốn, mua cổ phần và mua phần vốn góp tại doanh nghiệp. Việc pháp luật quy định sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp…không được quyền thành lập doanh nghiệp nhằm tránh việc các chủ thể này biến việc kinh doanh thành công cụ để lạm quyền và tham nhũng. Bởi, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp là người có chức vụ quyền hạn trong cơ quan Nhà nước và là người nắm giữ các chức trách nhiệm vụ quan trọng trong bộ máy Nhà nước. Nếu không có những quy định này, rất có thể trong các hoạt động kinh doanh họ đan xen việc thực hiện nhiệm vụ của mình trong cơ quan Nhà nước, tư lợi cá nhân, gây mất đạo đức và xung đột quyền lợi thậm chí có thể vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

HOÀNG THÙY LINH  

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.