Trả lời: Tại Chương II, Thông tư số 16/2020/TT-BQP, ngày 21-2-2020 của Bộ Quốc phòng quy định việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật trong Bộ Quốc phòng thì quân nhân khi có một trong những hành vi sau tùy vào mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật, đó là: Vi phạm chế độ trách nhiệm của người chỉ huy; vi phạm quyền hạn của người chỉ huy; chống mệnh lệnh; chấp hành không nghiêm mệnh lệnh; cản trợ đồng đội thực hiện nhiệm vụ; làm nhục, hành hung người chỉ huy hoặc cấp trên; làm nhục hoặc dùng nhục hình đối với cấp dưới; làm nhục, hành hung đồng đội; vắng mặt trái phép; đào ngũ; trốn tránh nhiệm vụ; vô ý làm lộ bí mật hoặc làm mất tài liệu bí mật quân sự; Báo cáo sai, báo cáo không kịp thời, không báo cáo; vi phạm các quy định về trực chiến, trực chỉ huy, trực ban, trực nghiệp vụ; vi phạm các quy định về bảo vệ; vi phạm các quy định về bảo đảm an toàn; vi phạm các quy định về quản lý, sử dụng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự; vô ý làm mất hoặc làm hư hỏng vũ khí quân dụng, trang bị kỹ thuật quân sự; chiếm đoạt hoặc hủy hoại chiến lợi phẩm; quấy nhiễu nhân dân; lạm dụng nhu cầu quân sự trong khi thực hiện nhiệm vụ; ngược đãi tù binh, hàng binh; chiếm đoạt tài sản; vi phạm phong cách quân nhân; vi phạm trật tự công cộng; uống rượu, bia trong giờ làm việc và say rượu, bia; tổ chức cho quân nhân đi làm kinh tế trái quy định; sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo quy định tại khoản 1, Điều 44, Thông tư số 16/2020/TT-BQP thì quân nhân sẽ được xóa kỷ luật trong trường hợp: “Sau 12 tháng đối với các hình thức khiển trách, cảnh cáo, hạ bậc lương, giáng cấp bậc quân hàm và sau 24 tháng đối với các hình thức giáng chức, cách chức kể từ ngày quyết định kỷ luật có hiệu lực mà người vi phạm không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thì đương nhiên được công nhận tiến bộ”.

Như vậy, trường hợp quân nhân đang trong thời gian thi hành kỷ luật mà lại có hành vi vi phạm pháp luật thì sẽ bị coi là có tiền sự và có thể trở thành tình tiết định tội: “Đã bị xử lý kỷ luật về hành vi này mà còn vi phạm” của một số tội danh được quy định trong Bộ luật Hình sự, như Tội đào ngũ (Điều 402); Tội quấy nhiễu nhân dân (Điều 415)...

VIỆT CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.