Trả lời: Tại Điều 11 Thông tư 142/2023/TT-BQP Quy định xử lý kỷ luật trong Quân đội nhân dân Việt Nam có các hình thức kỷ luật như sau:

8 hình thức kỷ luật đối với sĩ quan: 

1- Khiển trách;

2- Cảnh cáo;

3- Hạ bậc lương;

4- Giáng chức;

5- Cách chức;

6- Giáng cấp bậc quân hàm;

7- Tước quân hàm sĩ quan;

 8- Tước danh hiệu quân nhân.

leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa: qdnd.vn 

7 hình thức kỷ luật đối với quân nhân chuyên nghiệp:

1- Khiển trách;

2- Cảnh cáo;

3- Giáng chức;

4- Cách chức;

5- Hạ bậc lương;

6- Giáng cấp bậc quân hàm;

7- Tước danh hiệu quân nhân.

6 hình thức kỷ luật đối với hạ sĩ quan-binh sĩ: 

1- Khiển trách;

2- Cảnh cáo;

3- Giáng chức;

4- Cách chức;

5- Giáng cấp bậc quân hàm;

 6- Tước danh hiệu quân nhân.

6 hình thức kỷ luật đối với công chức, công nhân và viên chức quốc phòng:

1- Khiển trách;

2- Cảnh cáo;

3- Hạ bậc lương;

4- Giáng chức;

5- Cách chức;

6- Buộc thôi việc.

VIỆT CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.