Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 2 Điều 12 Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Cụ thể như sau:

Đưa ra khỏi danh sách DQTV trong trường hợp sau đây:

a) Chết hoặc bị tòa án tuyên bố là mất tích, đã chết;

b) Bị khởi tố bị can;

c) Bị tước danh hiệu DQTV;

d) Bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc;

đ) Nghiện ma túy theo xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

e) Bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

* Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, pháp luật quy định như thế nào về những trường hợp công dân đang làm việc trong các tổ chức chính trị-xã hội được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 2 Điều 5 Nghị định số 14/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai. Cụ thể, các đối tượng đang làm việc trong các tổ chức chính trị-xã hội được miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến như sau:

a) Chủ tịch, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; trưởng ban và các chức vụ tương đương thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; chủ tịch, phó chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh; chủ tịch ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện;

b) Bí thư Trung ương Đoàn, trưởng ban và các chức vụ tương đương thuộc Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; bí thư, phó bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp tỉnh; bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cấp huyện;

c) Chủ tịch, Phó chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trưởng ban và các chức vụ tương đương thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; chủ tịch liên đoàn lao động cấp tỉnh;

d) Đối với hội được cơ quan có thẩm quyền của Đảng công nhận là tổ chức chính trị-xã hội, tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp, được Nhà nước giao biên chế, hỗ trợ về kinh phí và bảo đảm điều kiện về tổ chức, hoạt động và quản lý hội theo quy định của Chính phủ, gồm: Chủ tịch, phó chủ tịch thường trực, tổng thư ký và các chức vụ tương đương của Trung ương hội; chủ tịch và các chức vụ tương đương của hội cấp tỉnh.

QĐND