* Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, những trường hợp nào được thôi thực hiện nghĩa vụ tham gia dân quân tự vệ (DQTV) trước thời hạn?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật DQTV năm 2019. Cụ thể như sau:

a) DQTV nữ mang thai hoặc nuôi con dưới 36 tháng tuổi, DQTV nam một mình nuôi con dưới 36 tháng tuổi;

b) Không đủ sức khỏe thực hiện nhiệm vụ của DQTV;

c) Hoàn cảnh gia đình khó khăn đột xuất không có điều kiện tiếp tục thực hiện nghĩa vụ tham gia DQTV được Chủ tịch UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp huyện nơi không có đơn vị hành chính cấp xã, người đứng đầu cơ quan, tổ chức xác nhận;

d) Có lệnh gọi nhập ngũ hoặc lệnh gọi thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân; có quyết định tuyển dụng vào công chức, viên chức, công nhân quốc phòng, công nhân công an;

đ) Có giấy báo và vào học ở cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, trường của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội; người có giấy báo và đi lao động, học tập, làm việc ở nước ngoài.

Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, những ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự và có trình độ trung cấp?

Trả lời: Nội dung bạn hỏi được quy định tại khoản 3 Điều 3 Nghị định số 14/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định ngành, nghề chuyên môn phù hợp yêu cầu của Quân đội nhân dân đối với công dân nữ trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; công dân thuộc diện miễn gọi nhập ngũ trong thời chiến và việc huấn luyện binh sĩ dự bị hạng hai. Cụ thể như sau:

a) Máy tính và công nghệ thông tin: Truyền thông và mạng máy tính; công nghệ kỹ thuật phần cứng máy tính; công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính; kỹ thuật lắp ráp, sửa chữa máy tính; quản trị hệ thống; quản trị mạng máy tính; lập trình/phân tích hệ thống; thiết kế và quản lý website; hệ thống thông tin văn phòng; tin học ứng dụng;

b) Công nghệ kỹ thuật: Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử và viễn thông; công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường;

c) Y, dược: Nữ hộ sinh; điều dưỡng; y học cổ truyền; răng, hàm, mặt; dược học;

d) Tài chính-kế toán: Tài chính, kế toán hành chính sự nghiệp, kế toán lao động tiền lương và bảo trợ xã hội;

đ) Văn thư-lưu trữ-bảo tàng: Văn thư-lưu trữ, lưu trữ và quản lý thông tin;

e) Nghệ thuật trình diễn: Sáng tác âm nhạc; thanh nhạc; biên kịch sân khấu; diễn viên sân khấu kịch hát; đạo diễn sân khấu; biên kịch điện ảnh-truyền hình; diễn viên kịch-điện ảnh; đạo diễn điện ảnh-truyền hình; quay phim; diễn viên múa; biên đạo múa; huấn luyện múa;

g) Nghệ thuật nghe nhìn: Nhiếp ảnh; công nghệ điện ảnh-truyền hình; thiết kế âm thanh-ánh sáng;

h) Hàng không: Kiểm soát không lưu; nhóm nghề kỹ thuật điện, điện tử, viễn thông hàng không.

QĐND