Trả lời:
Theo quy định hiện hành, người tham gia bảo hiểm y tế tại Bộ Quốc phòng được chuyển thông tin thẻ bảo hiểm y tế lên Cổng thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, gồm: thân nhân quân nhân, thân nhân công chức và viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng, học sinh, sinh viên hệ dân sự đang theo học tại các học viện, nhà trường trong Quân đội. Theo đó, các trường hợp nêu trên có thể tự tra cứu được thời hạn thẻ bảo hiểm y tế của mình bằng cách sau:

- Bước 1: truy cập đường link: baohiemxahoi.gov.vn; chọn “Tra cứu giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế”.

- Bước 2: điền đầy đủ, chính xác thông tin theo yêu cầu, như: họ đệm tên, ngày tháng năm sinh; 10 chữ số ở dòng mã số thẻ bảo hiểm y tế.
Những trường thông tin có dấu (*) là bắt buộc nhập. Sau khi nhập xong bấm vào ô “Tôi không phải là người máy”, thực hiện trả lời câu hỏi theo hướng dẫn, sau đó bấm xác nhận và ấn “Tra cứu”.

- Bước 3: Màn hình sẽ hiện ra kết quả tra cứu thành công hoặc không thành công.

Trường hợp tra cứu thành công màn hình sẽ hiển thị nội dung: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh người tham gia bảo hiểm y tế, giá trị sử dụng của thẻ bảo hiểm y tế từ ngày… tháng… năm… đến ngày… tháng… năm....

Trường hợp tra cứu không thành công, người tra cứu kiểm tra lại các thông tin đã nhập ở trên xem đúng hay chưa, nếu nhập đã đúng mà kết quả vẫn không hiển thị được có thể do “Hệ thống có lỗi”, khi đó người tra cứu liên hệ với Cơ quan Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng hoặc với đơn vị nơi quân nhân (chồng) đang công tác để nhận được thông tin cần tra cứu.

Như vậy, để biết thẻ bảo hiểm y tế của mình còn giá trị sử dụng hay không, chị Hoa thực hiện theo các bước ở trên.

THẾ TRUYỀN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.