Trả lời: Nội dung bạn đọc hỏi được quy định tại Điều 18 Văn bản hợp nhất thông tư quy định về chức danh cán bộ ngành thi hành án Quân đội số 01/VBHN-BQP ngày 7-3-2023 của Bộ Quốc phòng. Cụ thể như sau:

Nguồn tuyển chọn:

1. Quân nhân tại ngũ có bằng cử nhân luật hoặc đã trúng tuyển đại học chuyên ngành luật.

2. Công dân Việt Nam không thuộc biên chế trong Quân đội đã là cử nhân luật hệ chính quy đạt loại khá trở lên hoặc có trình độ thạc sĩ luật, tiến sĩ luật.

* Hỏi: Đề nghị tòa soạn cho biết, dân quân tự vệ gồm những thành phần nào?

Trả lời: Nội dung bạn đọc hỏi được quy định tại Điều 6 Luật Dân quân tự vệ năm 2019. Cụ thể như sau:

Thành phần của dân quân tự vệ:

1. Dân quân tự vệ tại chỗ.

2. Dân quân tự vệ cơ động.

3. Dân quân thường trực.

4. Dân quân tự vệ biển.

5. Dân quân tự vệ phòng không, pháo binh, trinh sát, thông tin, công binh, phòng hóa, y tế.

 QĐND