Trong khi đó, Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 6-11-2019 của Bộ Nội vụ quy định tiêu chuẩn cán bộ, công chức cấp xã phải có trình độ đại học. Nhưng theo khoản 2 Điều 16 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 6-10-2023 của Chính phủ trường hợp trong thời gian công tác cán bộ, công chức cấp xã có thay đổi trình độ đào tạo phù hợp với chức vụ, chức danh thì được đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xếp lương theo trình độ mới kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp, do đó Chỉ huy trưởng cấp xã học Đại học ở bên ngoài Quân đội không được xếp lương Đại học.

Đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật về quy hoạch, đào tạo, bố trí và sử dụng Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã, để địa phương áp dụng thực hiện thống nhất”.

leftcenterrightdel
 Cử tri tỉnh Quảng Ngãi kiến nghị xếp lương đại học cho Chỉ huy Ban Chỉ huy quân sự xã. Ảnh: Chinhphu.vn

Ngày 30-3-2024, Bộ Quốc phòng có văn bản trả lời như sau: Tại Điều 26 Luật Dân quân tự vệ năm 2019 về đào tạo Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã quy định: “Chỉ huy trưởng, Phó chỉ trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã phải được đào tạo Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở trình độ trung cấp, cao đẳng hoặc đại học tại nhà trường quân đội”. Khoản 2 Điều 16 Nghị định số 33/2023/NĐ-CP ngày 6-10-2023 của Chính phủ về xếp lương đối với cán bộ, công chức cấp xã quy định: “Trường hợp trong thời gian công tác, cán bộ, công chức cấp xã có thay đổi về trình độ đào tạo phù hợp với chức vụ, chức danh hiện đảm nhiệm thì được đề nghị Chủ tịch UBND cấp huyện xếp lương theo trình độ đào tạo mới kể từ ngày được cấp bằng tốt nghiệp”.

“Điều 1 Thông tư số 04/2022/TT-BNV của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung điểm c, khoản 1 Điều 1 của Thông tư số 13/2019/TT-BNV ngày 06/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định về cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và người hoạt động chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố quy định: “Trình độ chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức cấp xã: Tốt nghiệp trình độ đại học trở lên của ngành đào tạo phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ của từng chức danh công chức cấp xã, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác…”.

Như vậy, các văn bản quy phạm pháp luật quy định về tiêu chuẩn trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đào tạo và xếp lương đối với cán bộ, công chức nói chung và Chỉ huy trưởng, Phó chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự nói riêng tương đối đồng bộ, thống nhất. Mặt khác, Ngành quân sự cơ sở là ngành đặc thù, được đào tạo tại các nhà trường quân đội. Vì vậy, nếu Chỉ huy trưởng cấp xã đã qua đào tạo và tốt nghiệp trình độ đại học chuyên ngành phù hợp với chuyên môn nghiệp vụ sẽ được cấp có thẩm quyền xem xét xếp lương đại học theo quy định”.

Trên đây là trả lời của Bộ Quốc phòng đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ngãi, trân trọng gửi tới Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi để trả lời cử tri.

VIỆT CHUNG

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Bạn đọc xem các tin, bài liên quan.