Sau khi báo đăng, ngày 29-6-2020, UBND huyện Hoài Đức đã có Công văn số 255/BC-UBND do đồng chí Nguyễn Hoàng Trường, Chủ tịch UBND huyện Hoài Đức ký, gửi Báo Quân đội nhân dân. Công văn cho biết: “Hộ ông Bùi Doãn Nhật bị thu hồi đất nông nghiệp để thực hiện dự án xây dựng Khu đô thị mới Bắc An Khánh, Khu đô thị Đại học Vân Canh. Năm 2019, hộ ông Bùi Doãn Nhật được UBND huyện Hoài Đức giao 150m2 tại khu đất dịch vụ xã Vân Canh (khu 4,5ha) theo Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27-1-2006 của Chính phủ. Ngày 17-9-2019, hộ ông Bùi Doãn Nhật được UBND huyện Hoài Đức cấp GCNQSDĐ số CS 848284, số thửa 02, tờ bản đồ số 01, diện tích 150m2 tại khu đất dịch vụ xã Vân Canh, huyện Hoài Đức".

Sau khi Báo Quân đội nhân dân phản ánh về việc UBND xã Vân Canh giữ GCNQSDĐ của ông Bùi Doãn Nhật, UBND xã Vân Canh đã làm việc với ông Lê Trần Phúc (cán bộ hợp đồng của UBND xã Vân Canh). Ông Phúc trình bày: Khi ủy quyền cho ông Phúc thực hiện các thủ tục xin cấp GCNQSDĐ, cả 3 ông Bùi Doãn Nhật (người nhận đất dịch vụ), Nguyễn Ngọc Thái, Nguyễn Xuân Trung (hai người nhận chuyển nhượng đất của hộ ông Nhật) cùng đến cung cấp các tài liệu giấy tờ liên quan. Khi cung cấp hồ sơ cho ông Phúc, các bên liên quan đã thống nhất với ông Phúc khi nào có GCNQSDĐ thì sẽ cùng nhau đến gặp ông Phúc để nhận GCNQSDĐ và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, cả 3 ông: Bùi Doãn Nhật, Nguyễn Ngọc Thái, Nguyễn Xuân Trung không cùng nhau đến gặp ông Phúc mà chỉ có ông Bùi Doãn Nhật đến liên hệ nhận GCNQSDĐ. Vì vậy, ông Phúc vẫn đang cầm GCNQSDĐ mang tên hộ ông Bùi Doãn Nhật và đề nghị 3 công dân nêu trên cùng đến nhận GCNQSDĐ và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo cam kết khi ủy quyền.

Để làm rõ nội dung đơn của công dân, ngày 29-4-2020, UBND xã Vân Canh đã làm việc với ông Nguyễn Xuân Trung, ông Nguyễn Ngọc Thái xác minh vụ việc. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Xuân Trung và ông Nguyễn Ngọc Thái khẳng định: Các thông tin ông Phúc trình bày là chính xác. Cả 3 ông chưa thống nhất được nội dung liên quan đến việc lập hồ sơ chuyển nhượng nên chưa cùng nhau đến gặp ông Phúc nhận GCNQSDĐ theo thỏa thuận.

Ngày 12-5-2020, UBND xã Vân Canh đã tổ chức làm việc với ông Bùi Doãn Nhật, ông Lê Trần Phúc, ông Nguyễn Ngọc Thái. Tại buổi làm việc, ông Bùi Doãn Nhật khẳng định khi ủy quyền cho ông Lê Trần Phúc thực hiện thủ tục cấp GCNQSDĐ với diện tích 150m2 tại khu đất dịch vụ 4,5ha xã Vân Canh đã cam kết khi có GCNQSDĐ thì cả 3 ông Bùi Doãn Nhật, Nguyễn Xuân Trung, Nguyễn Ngọc Thái cùng nhau đến gặp ông Phúc để nhận kết quả. Nhưng sau khi có kết quả, do 3 công dân chưa thống nhất các nội dung liên quan nên chưa đến nhận GCNQSDĐ, chỉ có ông Nhật đề nghị trả GCNQSDĐ. Việc ủy quyền giữa ông Lê Trần Phúc và ông Bùi Doãn Nhật là giao dịch dân sự. Đồng thời tại buổi làm việc, các ông: Bùi Doãn Nhật, Nguyễn Xuân Trung và Nguyễn Ngọc Thái đã thống nhất thời gian, địa điểm giao dịch nhận GCNQSDĐ cấp cho hộ ông Bùi Doãn Nhật vào ngày 15-5-2020 và thực hiện các thủ tục chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, các bên liên quan đã nhận GCNQSDĐ, hoàn tất giao dịch dân sự, không có tranh chấp, kiến nghị nào. Hộ ông Bùi Doãn Nhật đã chuyển nhượng thửa đất số 02, tờ bản đồ số 01, diện tích 150m2 tại khu đất dịch vụ 4,5ha xã Vân Canh cho ông Nguyễn Xuân Trung và bà Đinh Thị Bích Ngọc (địa chỉ: 12b, ngách 409/40 phố Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, TP Hà Nội) và ông Nguyễn Ngọc Thái (địa chỉ: Thôn Thị Nguyên, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, TP Hà Nội)”.

Báo Quân đội nhân dân hoan nghênh UBND huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đã nhanh chóng kiểm tra, trả lời nội dung báo phản ánh.

QĐND