Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh

Trang bị kỹ năng phòng, chống đuối nước cho học sinh

Hành động nguy hiểm ở thác Tà Puồng

Hành động nguy hiểm ở thác Tà Puồng

Đồng chí Đại tá NGUYỄN TRUNG LỮ từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN TRUNG LỮ từ trần

Đồng chí ĐÀO THỊ HÒE từ trần

Đồng chí ĐÀO THỊ HÒE từ trần

Đồng chí Đại tá ĐỖ XUÂN QUẾ từ trần

Đồng chí Đại tá ĐỖ XUÂN QUẾ từ trần

Tỉnh Thanh Hóa truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ

Tỉnh Thanh Hóa truy điệu và an táng 16 hài cốt liệt sĩ

Chú trọng tạo nguồn cán bộ tại chỗ

Chú trọng tạo nguồn cán bộ tại chỗ

Đồng chí Đại tá NGUYỄN MINH TUA từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN MINH TUA từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN VĂN PHÚ từ trần

Đồng chí Đại tá NGUYỄN VĂN PHÚ từ trần

Nghĩa cử đẹp của Câu lạc bộ Giọt Hồng

Nghĩa cử đẹp của Câu lạc bộ Giọt Hồng

Đồng chí Thiếu tướng NGUYỄN MẠNH THOA từ trần

Đồng chí Thiếu tướng NGUYỄN MẠNH THOA từ trần

Đồng chí Đại tá TRẦN VĂN ĐÌNH từ trần

Đồng chí Đại tá TRẦN VĂN ĐÌNH từ trần