Theo đơn ông Trịnh Văn Lồng trình bày, ông Trịnh Văn Xích đã được cấp bằng Tổ quốc ghi công do Đại tướng Võ Nguyên Giáp ký, nhưng vì thời gian đã lâu nên có nội dung chữ bị mờ không đọc được; gia đình đã được hưởng chế độ liệt sĩ từ năm 1960 đến năm 2013 do Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) TP Hải Phòng thực hiện, sau đó bị cắt.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30-12-2021 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng về điều kiện cấp đổi bằng Tổ quốc ghi công: “Người hy sinh đã được cấp bằng Tổ quốc ghi công của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, bằng Tổ quốc ghi ơn của Bộ trưởng Bộ Thương binh-Cựu binh chưa được đổi thành bằng Tổ quốc ghi công do Thủ tướng Chính phủ cấp; thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31-12-1994 trở về trước” thuộc trách nhiệm của ngành LĐ-TB&XH. Đề nghị ông Trịnh Văn Lồng liên hệ với Sở LĐ-TB&XH TP Hải Phòng để được xem xét, hướng dẫn và trả lời theo thẩm quyền.

QĐND