Trên cơ sở ý kiến chỉ đạo của Cục Chính sách (Công văn số 2419/CS-TBLS ngày 1-10-2021), ngày 15-11-2021, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 6050/BCH-CT báo cáo kết quả giải quyết đơn đề nghị của ông Bùi Thái Châu, cụ thể: Ngày 9-9-2019, Cục Người có công, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đã có Công văn số 2202/NCC-CS1 trả lời: Hồ sơ của ông Lê Thái Nhiệm không có căn cứ chứng minh thân nhân đã được hưởng chế độ trợ cấp trước ngày 1-1-1995. Vì vậy, trường hợp ông Lê Thái Nhiệm không đủ điều kiện cấp Bằng Tổ quốc ghi công theo quy định tại Điều 13 Thông tư số 16/2014/TT-BLĐTBXH ngày 30-7-2014 của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Thực hiện Pháp lệnh số 02/2020/UBTVQH14 ngày 9-12-2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Nghị định số 131/2021/NĐ-CP ngày 30-12-2021 của Chính phủ, Bộ CHQS tỉnh Nghệ An sẽ phối hợp với đơn vị, địa phương có liên quan xem xét, hướng dẫn giải quyết chế độ, chính sách đối với ông Lê Thái Nhiệm theo quy định hiện hành.

QĐND