Phát biểu tại cuộc họp báo, ông Ziuganov nhấn mạnh, cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại đã mở ra kỷ nguyên mới trên hành tinh. Theo ông, ảnh hưởng lớn nhất của Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại là thay đổi số phận của đại đa số người dân. Chính những người dân thường và con cái của họ sinh ra và lớn lên trong kỷ nguyên Xô Viết đã quyết định chiến thắng oanh liệt của nhân dân Liên Xô, đặc biệt trong Chiến tranh giữ nước vĩ đại và chống phát xít trong Chiến tranh thế giới thứ Hai.

Chủ tịch KPRF Gennady Ziuganov nêu rõ, trong dịp kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, nhân loại càng nhận rõ được trí tuệ thiên tài và vai trò lãnh đạo to lớn của lãnh tụ vô sản V.I Lenin (Lê-nin), thể hiện rõ qua các quyết định sáng suốt và kịp thời mà lãnh tụ V.I Lenin đưa ra trong thời kỳ đầu của Nhà nước Xô Viết. Ngay sau Cách mạng tháng Mười với sự ra đời của nhà nước công-nông đầu tiên trên thế giới, lãnh tụ V.I Lenin đã ban hành “Sắc lệnh về hòa bình” của Nhà nước Xô Viết, đưa nước Nga rút khỏi cuộc chiến tranh của chủ nghĩa đế quốc đang diễn ra nhằm phân chia lại thuộc địa và thị trường, qua đó góp phần chấm dứt Chiến tranh thế giới thứ Nhất (1914-1918). Tiếp đó, “Sắc lệnh về ruộng đất” quốc hữu hóa toàn bộ ruộng đất, kế hoạch thành lập “Ủy ban nhà nước về điện khí hóa toàn Nga” và chính sách “Kinh tế mới” (NEP) mà lãnh tụ V.I Lenin đưa ra đã giúp vực nền kinh tế đất nước đang trong tình trạng khủng hoảng, vươn lên công nghiệp hóa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Việc thành lập Ủy ban đặc biệt toàn Nga đã góp phần đập tan các băng nhóm phản cách mạng, bảo vệ nhà nước xã hội chủ nghĩa…

Ông Ziuganov cho biết thêm, hiện KPRF đã chuẩn bị một số tài liệu nêu rõ đặc điểm phát triển nước Nga: Từ “Chiến công xã hội chủ nghĩa” đến chương trình “10 bước tới cuộc sống xứng đáng”, dựa trên việc hiện đại hóa tư tưởng của lãnh tụ V.I Lenin, những thành tựu của chủ nghĩa xã hội...

TTXVN