Cuốn sách ra đời năm 1997 của Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, nhân kỷ niệm lần thứ 80 Cách mạng Tháng Mười Nga- một cuộc cách mạng vĩ đại được xem như là một cột mốc lịch sử đánh dấu thời đại mới, thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội trên phạm vi toàn thế giới.

leftcenterrightdel
“Cách mạng Tháng Mười và ý nghĩa thời đại của nó”- một cuốn sách hay và ý nghĩa. 

Cuốn sách gồm một số bài tham luận của các nhà khoa học trong nước như: Giáo sư, Tiến sĩ Triết học Nguyễn Duy Quý; Phó giáo sư, phó tiến sĩ triết học Hoàng Chí Bảo; Phó tiến sĩ triết học Lương Minh Cừ… tại Hội thảo “Cách mạng Tháng Mười Nga-Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” của Trung tâm Khoa học xã hội và nhà văn quốc gia, do Viện Triết học đứng ra chủ trì.

Nội dung cuốn sách tập trung khẳng định tính tất yếu của Cách mạng xã hội chủ nghĩa Tháng Mười Nga, phân tích ý nghĩa lịch sử và tính chất vạch thời đại của nó, nêu lên những bài học của Cách mạng Tháng Mười, trình bày, phân tích một số quan điểm lý luận của VI Lênin về cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Cuốn sách còn phân tích ảnh hưởng của Cách mạng Tháng Mười, của chủ nghĩa Lênin đối với cách mạng thế giới và cách mạng Việt Nam, đối với công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta.

Tin, ảnh: DIỆU THÚY