Khánh thành tượng đài “Chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang bảo vệ giới tuyến”
go top