Ban chỉ đạo 1237 tỉnh Yên Bái phối hợp quy tập, truy điệu và an táng hài cốt 3 Liệt sĩ tại huyện Văn Yên
go top