Phóng viên (PV): Năm 2017, Quân khu 3 được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá là một trong những đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ QS, QP. Vậy những kết quả nổi bật của LLVT Quân khu 3 trong triển khai nhiệm vụ QS, QP là gì, thưa đồng chí?

Trung tướng Vũ Hải Sản: Năm 2017, mặc dù thực hiện nhiệm vụ QS, QP trong bối cảnh có nhiều khó khăn tác động, song Đảng ủy, BTL Quân khu 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị LLVT quân khu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, được Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đánh giá cao. Nổi bật là các cơ quan, đơn vị duy trì nghiêm nền nếp chế độ trực SSCĐ, nắm chắc tình hình biên giới, vùng trời, vùng biển, đảo, nội địa, kịp thời xử lý các tình huống, không để bị động, bất ngờ. Bộ CHQS các tỉnh, thành phố tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương đầu tư kinh phí xây dựng các công trình trong khu vực phòng thủ (KVPT); điều chỉnh, bổ sung kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị luyện tập phương án tác chiến, phương án phòng, chống lụt bão, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống cháy, nổ, cháy rừng. Đến nay, 8/9 tỉnh, thành phố đã triển khai đề án trong KVPT với 16 hạng mục, kinh phí hàng trăm tỷ đồng. 

leftcenterrightdel

Trung tướng Vũ Hải Sản.


Đảng ủy, BTL quân khu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch huấn luyện cho các đối tượng cả lực lượng thường trực cũng như dự bị động viên, dân quân tự vệ, bảo đảm đúng, đủ nội dung, thời gian, sát phương châm huấn luyện và thực tiễn từng loại hình đơn vị. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương làm tốt công tác chuẩn bị, tham gia diễn tập chiến dịch, chiến lược; diễn tập KVPT tỉnh Hưng Yên, Quảng Ninh, các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và sở, ngành cũng đạt kết quả tốt. Trong hội thi, hội thao toàn quân, các đoàn của Quân khu 3 đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục khẳng định tốp đầu trong toàn quân (tham gia 13 cuộc hội thi, hội thao giành 7 giải nhất, 3 giải nhì, 3 giải ba).

Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (GDQPAN) các cấp đã làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng, hoàn thành tốt nội dung, chương trình. Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ của các tỉnh, thành phố trên địa bàn quân khu hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao, bảo đảm dân chủ, công khai, đúng luật...

Cùng với đó, LLVT quân khu đã tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa với tổng số tiền 6,3 tỷ đồng; hỗ trợ xây dựng 298 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội (vượt 276 nhà so với chỉ tiêu bộ giao); thăm hỏi, tặng quà 329 tập thể, 3.509 cá nhân là đối tượng chính sách trong đơn vị và địa phương trên địa bàn; tham gia hiệu quả trong công tác phòng, chống lụt bão, cứu hộ, cứu nạn… được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương đánh giá cao.

PV: Theo đồng chí, đâu là những yếu tố tạo nên kết quả trên?

Trung tướng Vũ Hải Sản: Đạt được kết quả trên trước hết là do Đảng bộ, LLVT quân khu luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; sự hướng dẫn, giúp đỡ của cơ quan Bộ Quốc phòng; sự ủng hộ của cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn quân khu. Đảng ủy, BTL Quân khu 3 luôn đoàn kết, thống nhất, phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác QS, QP với nhiều giải pháp tích cực, hiệu quả; khắc phục kịp thời những mặt hạn chế. Cán bộ, chiến sĩ LLVT luôn thường xuyên quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, mệnh lệnh cấp trên, có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có quyết tâm chính trị cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao...

leftcenterrightdel
Huấn luyện ở Lữ đoàn Phòng không 214. Ảnh: HỒNG VIỆT

PV: Năm 2018, Đảng ủy, BTL quân khu tập trung lãnh đạo những nội dung trọng tâm gì, thưa đồng chí?

Trung tướng Vũ Hải Sản: Để thực hiện đồng bộ, hiệu quả công tác QS, QP năm 2018, Đảng ủy, BTL Quân khu 3 xác định làm tốt công tác quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt, thực hiện tốt Nghị quyết số 28 của Bộ Chính trị; Nghị định số 152/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng KVPT. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nắm chắc tình hình, âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, chủ động giải quyết những vấn đề phức tạp từ cơ sở, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống.

Toàn quân khu tiếp tục nâng cao chất lượng huấn luyện sát với nhiệm vụ, đối tượng tác chiến, địa bàn, phương án chiến đấu, lấy thực hành làm chính. Tăng cường huấn luyện, diễn tập hiệp đồng với các lực lượng trên địa bàn trong KVPT; huấn luyện làm chủ vũ khí, trang bị mới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của quân đội và LLVT quân khu. Đẩy mạnh xây dựng nền nếp chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật, giữ vững hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong tình hình mới. Quán triệt, thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Chủ động bảo đảm công tác hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên và đột xuất, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ.

PV: Trân trọng cảm ơn đồng chí!

HỒNG KHÁNH CHÍ (thực hiện)