Chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ công tác kỹ thuật

Chủ động tham mưu, triển khai đồng bộ công tác kỹ thuật

20/02/2017 07:59

QĐND - Bộ Tham mưu Tổng cục Kỹ thuật (BTM TCKT) là cơ quan chiến lược có chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Thủ trưởng TCKT giúp Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý công tác kỹ thuật trong quân đội và dân quân, tự vệ (DQTV).

go top