Xung kích thi đua hoàn thành việc khó

Xung kích thi đua hoàn thành việc khó

20/08/2017 22:20

QĐND - “Qua phong trào thi đua, đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến (ĐHTT), thực sự là hạt nhân và là động lực thúc đẩy cán bộ, chiến sĩ đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”- Đại tá Trần Ngọc Lâm, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Công binh 513, Quân khu 3 khẳng định như vậy khi trao đổi với chúng tôi về công tác thi đua, khen thưởng (TĐ, KT) và Phong trào Thi đua Quyết thắng ở đơn vị.

go top