Hiệu quả từ những mô hình học tập và làm theo gương Bác

Hiệu quả từ những mô hình học tập và làm theo gương Bác

25/06/2017 22:25

QĐND - Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Sư đoàn 316, Quân khu 2 đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đăng ký, tổ chức thực hiện các giải pháp, mô hình đạt hiệu quả thiết thực, gắn với hoạt động thực tiễn của bộ đội.

go top