Tiếp nối truyền thống, chủ động tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mới

Tiếp nối truyền thống, chủ động tham mưu, thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong tình hình mớiTin thường

27/04/2017 23:28

QĐND - Quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng; nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò của công tác dân vận (CTDV) qua các thời kỳ cách mạng, lúc thuận lợi cũng như khi khó khăn, trong chiến tranh hay trong thời bình, Quân đội ta luôn tổ chức và tiến hành tốt CTDV; dựa chắc vào dân, giúp đỡ dân, bảo vệ dân và được dân tin yêu, che chở, đùm bọc, nuôi dưỡng để quân đội ngày càng phát triển lớn mạnh.

go top