Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó chủ nhiệm TCCT dự và trực tiếp thông báo kết quả của Hội nghị Trung ương 6. Cùng dự có Thiếu tướng Lê Hiền Vân, Phó chủ nhiệm TCCT, Bí thư Đảng ủy Cơ quan TCCT.

leftcenterrightdel
  Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa thông báo kết quả của Hội nghị Trung ương 6. 
Tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa đã thông báo một số nội dung chính và kết quả Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về kinh tế - xã hội năm 2017- 2018; về công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân; về công tác dân số trong tình hình mới; một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; về đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập; về công tác cán bộ và một số nội dung quan trọng khác.

Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT đi sâu phân tích và nhấn mạnh một số nội dung, vấn đề liên quan đến công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập…; một số nội dung liên quan đến xây dựng quân đội và thực hiện công tác Đảng, công tác chính trị… trong quá trình tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị. 
Đồng chí Phó chủ nhiệm TCCT nhấn mạnh, những chủ trương, quyết sách mà Hội nghị Trung ương 6 khóa XII thảo luận, cho ý kiến và quyết nghị là những nội dung rất quan trọng, liên quan và tác động trực tiếp đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và một số nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị… trong những năm qua. Đồng chí yêu cầu thời gian tới, tổ chức đảng các cấp; các cơ quan, đơn vị thuộc tổng cục tiếp tục phổ biến, quán triệt nghiêm túc, tạo nhận thức đúng, nắm vững nội dung và các giải pháp cơ bản; trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, chương trình hành động phù hợp, sáng tạo; tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII.

Tin, ảnh: ANH QUÂN