Khắc phục vấn đề này, từ năm 2015, Đảng ủy, Bô%3ḅ CHQS tỉnh Tiền Giang đã tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo đô%3ḅt phá “Xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh về QP, QSĐP”. Theo đó, các xã, phường tâ%3ḅp trung thực hiê%3ḅn tốt các tiêu chí: Cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiê%3ḅn tốt chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch cấp trên về công tác QP, QSĐP; xây dựng Ban CHQS phường, xã có cơ cấu hợp lý; duy trì nghiêm chế đô%3ḅ huấn luyê%3ḅn, SSCĐ; đăng ký quản lý, huy đô%3ḅng tốt lực lượng dự bị đô%3ḅng viên (DBĐV); đăng ký, quản lý tốt thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ và tham gia lực lượng dân quân, tự vê%3ḅ (DQTV); nâng cao chất lượng bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh (QPAN); làm tốt công tác chính sách hâ%3ḅu phương quân đô%3ḅi, vâ%3ḅn đô%3ḅng quần chúng...

leftcenterrightdel
Cán bô%3ḅ, chiến sĩ Bô%3ḅ CHQS tỉnh Tiền Giang giúp dân khai thông dòng chảy các kênh tại huyê%3ḅn Cái Bè. 

Cơ quan quân sự đã tham mưu với các cấp ủy, chính quyền địa phương lựa chọn, đào tạo đô%3ḅi ngũ cán bô%3ḅ Ban CHQS xã, phường, thị trấn vững mạnh; bồi dưỡng phát triển Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bô%3ḅ quân sự xã, phường; bảo đảm năng lực chỉ huy trưởng Ban CHQS xã, phường tham gia Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường. Các địa phương nâng cao chất lượng công tác bồi dưỡng kiến thức QPAN cho cán bô%3ḅ chủ trì; tăng cường giáo dục QPAN cho nhân dân. Riêng năm 2017, toàn tỉnh kết nạp được 37 đảng viên trong các Ban CHQS xã, phường; bồi dưỡng kiến thức QPAN cho gần 3.000 người.

Chúng tôi tìm hiểu ở thị trấn Vĩnh Bình (huyê%3ḅn Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang), địa phương có tốc đô%3ḅ đô thị hóa nhanh, sản xuất nông nghiê%3ḅp, tiểu thủ công nghiê%3ḅp, công nghiê%3ḅp phát triển. Đồng chí Đặng Hữu Phước, Chỉ huy trưởng Ban CHQS thị trấn Vĩnh Bình, cho biết: Cơ quan quân sự đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo thực hiê%3ḅn tốt kế hoạch, nhiê%3ḅm vụ QP, QSĐP, trọng tâm là xây dựng LLVT vững mạnh; nâng cao chất lượng tuyển chọn, huấn luyê%3ḅn, quản lý lực lượng DQTV, DBĐV vững mạnh, hoạt đô%3ḅng hiê%3ḅu quả. Đến nay, thị trấn Vĩnh Bình xây dựng lực lượng DQTV đạt 1,2% dân số, kết quả huấn luyê%3ḅn 100% khoa, mục khá, giỏi, an toàn, xây dựng nên mô hình “Huấn luyê%3ḅn DQTV gắn với giúp dân xây dựng nông thôn mới, ứng phó với biến đổi khí hâ%3ḅu”. Thị trấn Vĩnh Bình là điển hình trong thực hiê%3ḅn chuyên đề “Xây dựng xã, phường, thị trấn vững mạnh về QP, QSĐP” do UBND tỉnh phát đô%3ḅng; được Quân khu 9 tặng danh hiê%3ḅu Đơn vị quyết thắng năm 2016.

Hiê%3ḅn nay, tỉnh Tiền Giang đã xây dựng lực lượng DQTV đạt 1,05% dân số, trong đó 26,7% đảng viên; Ban CHQS xã, phường biên chế đủ cán bộ; cán bô%3ḅ ấp, khu đô%3ḅi trưởng đạt 89,2%; 100% xã, phường có chi bô%3ḅ quân sự, chi bô%3ḅ có chi ủy đạt 84,4%; đăng ký, quản lý, huy đô%3ḅng, huấn luyê%3ḅn lực lượng DBĐV đạt 100%. Cơ quan quân sự cấp trên tăng cường cán bô%3ḅ xuống cơ sở giúp xã, phường nâng cao chất lượng huấn luyê%3ḅn và tăng cường huấn luyê%3ḅn tác chiến địa bàn sông nước; tổ chức nhiều hô%3ḅi thao, hô%3ḅi thi, diễn tâ%3ḅp cấp xã, phường, huy đô%3ḅng lực lượng giúp dân xây dựng nông thôn mới, ứng phó với biến đổi khí hâ%3ḅu. Kết quả trên góp phần giúp LLVT tỉnh Tiền Giang trở thành mô%3ḅt trong những đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua của LLVT Quân khu 9.

Bài và ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN