Trong những năm qua, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước đã có nhiều nỗ lực trong công tác truyền thông chính sách về bình đẳng giới. Luật Bình đẳng giới với 8 lĩnh vực ưu tiên (chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục-đào tạo, khoa học-công nghệ, văn hóa-thông tin, y tế, gia đình) đã được các bộ, ngành xây dựng cách thức truyền thông nhằm thúc đẩy thực thi bình đẳng giới trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của bộ, ngành mình.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội thảo.

Tuy nhiên, công tác này còn đang gặp nhiều khó khăn thách thức, làm hạn chế việc thực thi Luật Bình đẳng giới. Hiện chưa có một báo cáo đánh giá nào về thực trạng công tác truyền thông về bình đẳng giới trong các lĩnh vực. Truyền thông về bình đẳng giới chủ yếu tập trung vào tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật thông qua các hội thảo chuyên đề, các chiến dịch truyền thông về bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới.

Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi thảo luận các chủ đề: Công tác truyền thông về bình đẳng giới: Thực trạng và kiến nghị; thực tiễn truyền thông về bình đẳng giới tại TP Hồ Chí Minh; nhận thức về vai trò của truyền thông về bình đẳng giới của các cơ quan báo chí, truyền thông… Theo các đại biểu, để công tác bình đẳng giới đạt được kết quả tốt hơn, rất cần nâng cao công tác truyền thông, đặc biệt từ các cơ quan nhà nước.

Tin, ảnh: BĂNG CHÂU