Xuất khẩu cá tra sang Trung Quốc tiếp tục tăng mạnh
go top