Dịch sốt xuất huyết hoành hành từ Bắc tới Nam. Những yếu kém về quản lý kinh tế tồn đọng từ nhiều năm trước vẫn tiếp tục là gánh nặng…  

Trước bối cảnh đó, Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và bộ máy Nhà nước từ Trung ương tới địa phương đã thể hiện bản lĩnh và sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành. Nhờ vậy, con tàu Việt Nam đã vượt qua phong ba bão táp. Lần đầu tiên sau nhiều năm, chúng ta đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức toàn bộ 13 chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tăng trưởng GDP đạt 6,81% là mức cao so với các nước trên thế giới. Kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức 3,53%. Các cân đối lớn của nền kinh tế cơ bản được bảo đảm; bội chi ngân sách ở mức thấp, khoảng 3,5% so với GDP. Thị trường tiền tệ ổn định; dự trữ ngoại hối đạt mức kỷ lục: 51,5 tỷ đô-la Mỹ. Thị trường chứng khoán có nhiều khởi sắc, vượt mốc 950 điểm, cao nhất kể từ năm 2008. Tổng kim ngạch xuất-nhập khẩu đạt 425 tỷ đô-la Mỹ, cao nhất từ trước đến nay. Số doanh nghiệp được thành lập mới đạt gần 127.000 doanh nghiệp, tăng 15,2% so với năm 2016...

leftcenterrightdel
Kinh tế Việt Nam có những bước phát triển trong năm 2017. Ảnh minh họa

Là nước chủ nhà, chúng ta đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công Năm APEC 2017 được thế giới đánh giá cao. Năm 2017 cũng là năm của chấn chỉnh kỷ cương, làm trong sạch một bước bộ máy Nhà nước với nhiều đại án tham nhũng lớn được thanh tra, điều tra nghiêm túc, đưa ra xét xử nghiêm minh, từng bước lấy lại niềm tin yêu của nhân dân.

Tiến trình xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại đã đạt được những kết quả quan trọng trong năm 2017. Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam đã và đang ngày đêm chắc tay súng bảo vệ vững chắc chủ quyền biên cương, chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, đồng thời góp phần giữ môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế. Trong bão lũ thiên tai, ở đâu người dân gặp nguy nan là lại có hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ "vì nhân dân quên mình", là niềm tin, chỗ dựa vững chắc của Đảng, của Nhà nước, của nhân dân.

Thành công trong nỗ lực vượt khó của Việt Nam năm qua thể hiện bản lĩnh, sự sáng tạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định niềm tin của xã hội với Đảng và Nhà nước. Chính niềm tin sắt son đó đã tạo thành sức mạnh để toàn dân tộc Việt Nam đoàn kết, sáng tạo, vượt khó trong năm 2017, tạo đà cho đất nước vững bước vào năm 2018, năm bản lề của việc thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm (2016-2020).

Năm 2018 được dự báo sẽ có nhiều thời cơ và thách thức mới. Tình hình thế giới có thể có những diễn biến phức tạp. Trong nước, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng chưa bền vững, chất lượng tăng trưởng và năng suất lao động còn thấp, việc thực hiện các đột phá lớn và tái cơ cấu các ngành, lĩnh vực còn chậm. Lĩnh vực giáo dục-đào tạo, y tế, văn hóa, thể thao còn nhiều mặt bất cập. Các vấn đề xã hội như: Tội phạm, tai nạn, ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường vẫn gây bức xúc trong nhân dân… Thực tế đó đòi hỏi cần tiếp tục chủ động, nâng cao chất lượng công tác dự báo, chỉ đạo điều hành một cách tập trung, quyết liệt, bảo đảm cho các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống.

Trước hết phải giữ vững được sự ổn định kinh tế vĩ mô, tạo chuyển biến rõ nét, thực chất trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; khuyến khích đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật và sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành ở tất cả các ngành, các cấp. Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Chú trọng các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội; thực hành dân chủ và công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân dân; bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trong khi tập trung sức ứng phó với các thách thức, khó khăn về kinh tế-xã hội, cũng cần đặc biệt quan tâm bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh và tăng cường công tác đối ngoại, tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho ổn định và phát triển đất nước.

Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng-đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất đã góp phần tích cực đưa đất nước vượt qua khó khăn thách thức trong năm 2017, bước vào năm mới 2018 càng phải thể hiện trách nhiệm và nghĩa vụ của mình với Tổ quốc, với nhân dân. Nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu mới, đòi hỏi cả hệ thống chính trị và toàn dân tộc, trong đó lực lượng vũ trang nhân dân là nòng cốt, phải chuẩn bị tốt về mọi mặt, sẵn sàng chiến đấu cao, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

Bên cạnh nhiệm vụ trọng tâm là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vững chắc chủ quyền thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, mỗi cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng dân quân, tự vệ hãy là những công dân tích cực, vận động toàn xã hội đồng thuận thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh và đối ngoại năm 2018 ngay từ tháng đầu, quý đầu. 

Bản lĩnh, sáng tạo và niềm tin đã giúp chúng ta giành thắng lợi trong đấu tranh giành độc lập dân tộc và thống nhất đất nước. Bản lĩnh, sáng tạo và niềm tin đã giúp chúng ta vượt qua gian nan của thời kỳ bị bao vây cấm vận về kinh tế, thực hiện công cuộc đổi mới thành công, đưa đất nước ngày càng phát triển. Bản lĩnh, sáng tạo và niềm tin đó sẽ tiếp tục là nền tảng để giúp đất nước chúng ta thực hiện thành công các nhiệm vụ của năm 2018 và các năm tiếp theo.  

QĐND