Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV: Thông qua dự thảo 2 Nghị quyết

Phiên họp thứ 6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV: Thông qua dự thảo 2 Nghị quyết

11/01/2017 16:56

Tiếp tục chương trình làm việc, sáng 11-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua dự thảo Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế quy định về trình tự, thủ tục tiến hành một số nội dung liên quan đến hoạt động giám sát của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội và đại biểu Quốc hội và dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế phối hợp giữa Tòa án nhân dân tối cao và Bộ quốc phòng trong việc quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức.

go top